Domů > matematika 9. třída
Příprava na přijímací zkoušky na střední školy Matematika
 • Objednávkové číslo: 99-21
 • Předmět: Matematika
 • Formát: A4
 • Počet stran: 100
 • Cena: 150 Kč
Odkaz na distribuci

Milé žákyně, milí žáci,

připravili jsme pro Vás publikaci Příprava na přijímací zkoušky z matematiky pro žáky 9. tříd, která Vám pomůže s přípravou na jednotné přijímací zkoušky. Publikace je rozdělena do čtyř kapitol.

V první části se seznámíte s jednotlivými druhy úkolů a se způsoby zápisu správných odpovědí do záznamového archu. Součástí je i několik rad, jak postupova...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 9-14
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 50 Kč
Odkaz na distribuci

Knížka je připravena pro vás, kteří jste si oblíbili matematiku a chcete se seznámit se způsoby, jak přistupovat k řešení matematických problémů. Máte zde možnost poznat několik základních strategií (přístupů) k jejich řešení. Tyto strategie pak můžete využít při řešení různých náročnějších úloh.

Vždy, když některý matematický problém vyřešíte, je to velký úspěch. Jistě vás povzbudí k dalšímu z...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 9-10
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 76 Kč
Odkaz na distribuci


Učebnice je pojata podle vzděl. programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA se zřetelem na inovující programy výuky matematiky. Obsahuje kapitoly: Lomený výraz, Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli, Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými, Funkce, Základy finanční matematiky. Zahrnuje motivační prvky, příklady z praxe, činnosti. Důraz se klade na rozvoj logického myšlení a na propojení s látko...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 9-20
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 76 Kč
Odkaz na distribuci

Obsahuje kapitoly učebnice: Podobnost, Goniometrické funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku, Jehlan, Kužel, Koule. Důraz se klade na činnostní ráz učení, využití geometrie kolem nás a v praxi. V učebnici jsou shrnuty geometrické poznatky z minulých ročníků. Nabízí možnosti zajímavého prověřování nabytých znalostí. Pozornost se také věnuje mezipředmětovým vztahům.

... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 9-11
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 38 Kč
Odkaz na distribuci


Matematické rozcvičky k procvičení učiva: numerické výkony s mnohočleny, rozklady mnohočlenů na součin, úpravy lomených výrazů a početní výkony s nimi.

... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 9-12
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 38 Kč
Odkaz na distribuci

Probírá lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli i opakování z 8. ročníku, řešení soustav lineárních rovnic se dvěma neznámými. Značná pozornost se věnuje nácviku řešení slovních úloh.


... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 9-13
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 38 Kč
Odkaz na distribuci

Zahrnuje úlohy procvičující učivo podobnosti rovinných obrazců, mnoho úloh z praxe na užití goniometrických funkcí sinus a tangens. V sešitě se procvičuje a shrnuje problematika výpočtů obsahu a obvodu obrazců, objemu a povrchu těles.

... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu