Domů > matematika 9. třída
Příprava na přijímací zkoušky na střední školy Matematika
  • Objednávkové číslo: 99-21
  • Předmět: MatematikaOdkaz na distribuci
  • Formát: A4
  • Počet stran: 100
  • Cena: 150 Kč

Milé žákyně, milí žáci,

připravili jsme pro Vás publikaci Příprava na přijímací zkoušky z matematiky pro žáky 9. tříd, která Vám pomůže s přípravou na jednotné přijímací zkoušky. Publikace je rozdělena do čtyř kapitol.

V první části se seznámíte s jednotlivými druhy úkolů a se způsoby zápisu správných odpovědí do záznamového archu. Součástí je i několik rad, jak postupovat při řešení různý...

[...více]
- - -

Knížka je připravena pro vás, kteří jste si oblíbili matematiku a chcete se seznámit se způsoby, jak přistupovat k řešení matematických problémů. Máte zde možnost poznat několik základních strategií (přístupů) k jejich řešení. Tyto strategie pak můžete využít při řešení různých náročnějších úloh.

Odkaz na distribuci

Detail učebnice najdete
ZDE

 







OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 9-14

CENA: 50 Kč

FORMÁT: B5

Vždy, když některý matematický problém vyřešíte, je to velký úspěch. Jistě vás povzbudí k dalšímu zk... [...více]
- - -

Učebnice je pojata podle vzděl. programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA se zřetelem na inovující programy výuky matematiky. Obsahuje kapitoly: Lomený výraz, Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli, Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými, Funkce, Základy finanční matematiky. Zahrnuje motivační prvky, příklady z praxe, činnosti. Důraz se klade na rozvoj logického myšlení a na propojení s látkou předchozích ročníků. 

Odkaz na distribuci


Detail učebnice najdete
ZDE

 







UPRAVENÉ VYDÁNÍ

OBJEDNÁVKOVÉ Č...

[...více]
- - -

Obsahuje kapitoly učebnice: Podobnost, Goniometrické funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku, Jehlan, Kužel, Koule. Důraz se klade na činnostní ráz učení, využití geometrie kolem nás a v praxi. V učebnici jsou shrnuty geometrické poznatky z minulých ročníků. Nabízí možnosti zajímavého prověřování nabytých znalostí. Pozornost se také věnuje mezipředmětovým vztahům.

Odkaz na distribuci



Detail učebnice najdete
ZDE

 







UPRAVENÉ VYDÁNÍ

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 9-20

CENA: 69 Kč

FORMÁT: B5

 


... [...více]
- - -

Matematické rozcvičky k procvičení učiva: numerické výkony s mnohočleny, rozklady mnohočlenů na součin, úpravy lomených výrazů a početní výkony s nimi.

Odkaz na distribuci






Detail učebnice najdete
ZDE

 







UPRAVENÉ VYDÁNÍ

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 9-11

CENA: 35 Kč

FORMÁT: B5

 


... [...více]
- - -

Probírá lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli i opakování z 8. ročníku, řešení soustav lineárních rovnic se dvěma neznámými. Značná pozornost se věnuje nácviku řešení slovních úloh.

Odkaz na distribuci





Detail učebnice najdete
ZDE

 







UPRAVENÉ VYDÁNÍ

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 9-12

CENA: 35 Kč

FORMÁT: B5

 


... [...více]
- - -

Zahrnuje úlohy procvičující učivo podobnosti rovinných obrazců, mnoho úloh z praxe na užití goniometrických funkcí sinus a tangens. V sešitě se procvičuje a shrnuje problematika výpočtů obsahu a obvodu obrazců, objemu a povrchu těles.

Odkaz na distribuci




Detail učebnice najdete
ZDE

 







PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 9-13

CENA: 35 Kč

FORMÁT: B5

 


... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu