ALGEBRA 9 - UČEBNICE

- - -
  • Objednávkové číslo: 9-10
  • Předmět: Matematika
  • Formát: B5
  • Cena: 84 Kč
Odkaz na distribuci


Učebnice je pojata podle vzděl. programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA se zřetelem na inovující programy výuky matematiky. Obsahuje kapitoly: Lomený výraz, Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli, Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými, Funkce, Základy finanční matematiky. Zahrnuje motivační prvky, příklady z praxe, činnosti. Důraz se klade na rozvoj logického myšlení a na propojení s látkou předchozích ročníků.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu