GEOMETRIE 9 - UČEBNICE

- - -
  • Objednávkové číslo: 9-20
  • Předmět: Matematika
  • Formát: B5
  • Cena: 84 Kč
Odkaz na distribuci

Obsahuje kapitoly učebnice: Podobnost, Goniometrické funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku, Jehlan, Kužel, Koule. Důraz se klade na činnostní ráz učení, využití geometrie kolem nás a v praxi. V učebnici jsou shrnuty geometrické poznatky z minulých ročníků. Nabízí možnosti zajímavého prověřování nabytých znalostí. Pozornost se také věnuje mezipředmětovým vztahům.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu