Vytváření představ čísel do pěti

  • hra s barevnými kostkami
  • hra s prsty
  • vnímání sluchem
  • počet do pěti hlasem
  • říkanky
  • hra s pastelkami
Popis her najdete v metodickém průvodci (dále jen MP) k Matematice 1 a k Živému počítání, dále M1 na straně 15.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu