Domů > Dějepis
 • Objednávkové číslo: 66-40
 • Předmět: Dějepis
 • Formát: A4
 • Počet stran: 131
 • Cena: 186 Kč
Odkaz na distribuci
Učebnice dějepisu je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz se klade na názornost a srozumitelnost. Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozumění textu.

Učebnice přináší základní fakta s minimem letopoč...

[...více]
 • Objednávkové číslo: 66-41
 • Předmět: Dějepis
 • Formát: A4
 • Počet stran: 52
 • Cena: 99 Kč
Odkaz na distribuci

Předkládáme vám pracovní sešit pro výuku dějepisu v 6. ročníku základní školy a v primě víceletých gymnázií, který je vytvořen v souladu se zásadami RVP ZV.

Naším cílem bylo vytvořit učební materiál, který by v sobě spojoval klasický sešit se zápisem a úkoly k procvičení probraného učiva (křížovky, přiřazovací cvičení, skrývačky, přesmyčky, čtyřsměrky…).

Snažíme se u žák...

[...více]
 • Objednávkové číslo: 77-40
 • Předmět: Dějepis
 • Formát: A4
 • Počet stran: 143
 • Cena: 186 Kč
Odkaz na distribuci
Text je psaný v jednoduchých a srozumitelných větách. Každá kapitola začíná vždyna nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozuměnítextu. Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů. Důraz je kladen na logické souvislosti a typické rysy dané historické etapy. V úvodu ke kapitole najdete vždy také velkou přehlednou mapu přibližují...
[...více]
 • Objednávkové číslo: 77-41
 • Předmět: Dějepis
 • Formát: A4
 • Počet stran: 59
 • Cena: 99 Kč
Odkaz na distribuci

Předkládáme vám pracovní sešit pro výuku dějepisu v 7. ročníku základní školy a sekundy víceletých gymnázií, který je vytvořen v souladu se zásadami RVP ZV.

Naším cílem bylo vytvořit učební materiál, který by v sobě spojoval klasický sešit se zápisem a úkoly k procvičení probraného učiva (např. křížovky, přiřazovací cvičení, skrývačky, přesmyčky, čtyřsměrky).

Snažíme se ...

[...více]
 • Objednávkové číslo: 88-40
 • Předmět: Dějepis
 • Formát: A4
 • Počet stran: 116
 • Cena: 186 Kč
Odkaz na distribuci

Učebnice je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz je kladen na textovou názornost a srozumitelnost s ohledem na věk žáků, poukazování na souvislosti dějinného vývoje jednotlivých států a na mezipředmětové vztahy.

Učebnice je systematicky a přehledně členěna do tematických kapitol. V podkapitolách jsou vždy uvedena základní fakta s minimem odbornýc...

[...více]
 • Objednávkové číslo: 88-41
 • Předmět: Dějepis
 • Formát: A4
 • Počet stran: 56
 • Cena: 99 Kč
Odkaz na distribuci

Předkládáme vám pracovní sešit pro výuku dějepisu v 8. ročníku základní školy a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií, který je vytvořen v souladu se zásadami RVP ZV.

Naším cílem bylo vytvořit učební materiál, který by v sobě spojoval klasický sešit se zápisem a úkoly k procvičení probraného učiva (např. křížovky, přiřazovací cvičení, skrývačky, přesmyčky, čtyřsm...

[...více]
 • Objednávkové číslo: 99-40
 • Předmět: Dějepis
 • Formát: A4
 • Počet stran: 132
 • Cena: 186 Kč
Odkaz na distribuci

Učebnice dějepisu pro 9. ročník je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz je kladen na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy. Podrobně jsou probrány nedávné dějiny.

Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně. Hlavní učební text je psán pře...

[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu