Dějepis 6 - Pravěk, starověk - Čtení s porozuměním

  • Objednávkové číslo: 66-40
  • Předmět: Dějepis
  • Formát: A4
  • Počet stran: 131
  • Cena: 186 Kč
Odkaz na distribuci
Učebnice dějepisu je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz se klade na názornost a srozumitelnost. Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozumění textu.

Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů. Důraz je kladen na logické souvislosti a typické rysy dané historické etapy. V úvodu ke kapitole najdete vždy také velkou přehlednou mapu přibližující žákům danou oblast. Základní text provázejí zajímavosti uvedené drobným písmem na okraji stránky, kde žáky zaujmou pozoruhodné „střípky“ ze života v dané době.

Naučné pasáže doplňuje obrovské množství obrázků a fotografií. V závěru kapitoly je zařazena přehledná časová přímka, která přibližuje základní dějinné události v časovém sledu. Každá kapitola je zakončena otázkami k cyklickému opakování.

Učebnici doplňuje interaktivní učebnice obsahující vedle interaktivních cvičení také videa názorně ilustrující vybrané tematické celky učebnice.

ZDARMA ZÍSKÁTE INTERAKTIVNÍ UČEBNICI  NA 1 ROK PŘI OBJEDNÁVCE učebnice Dějepis 6 pro celou třídu.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu