Dějepis 7 - Dějiny středověku a počátku novověku - Čtení s porozuměním

  • Objednávkové číslo: 77-40
  • Předmět: Dějepis
  • Formát: A4
  • Počet stran: 143
  • Cena: 186 Kč
Odkaz na distribuci
Text je psaný v jednoduchých a srozumitelných větách. Každá kapitola začíná vždyna nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozuměnítextu. Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů. Důraz je kladen na logické souvislosti a typické rysy dané historické etapy. V úvodu ke kapitole najdete vždy také velkou přehlednou mapu přibližující žákům danou oblast. Základní text provázejí zajímavosti uvedené drobným písmem na okraji stránky, kde žáky zaujmou pozoruhodné „střípky“ ze života v dané době.Naučné pasáže doplňuje obrovské množství obrázků a fotografií. V závěru kapitoly je zařazena přehledná časová přímka, která přibližuje základní dějinné události v časovém sledu. Každá kapitola je zakončena stránkou s otázkami k cyklickému opakování.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu