Domů > Český jazyk 9. třída
Příprava na přijímací zkoušky na střední školy Český jazyk
 • Objednávkové číslo: 99-61
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 100
 • Cena: 150 Kč
Odkaz na distribuci


Milé žákyně, milí žáci,

připravili jsme pro Vás publikaci Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka pro žáky 9. tříd, která Vám pomůže s přípravou na jednotné přijímací zkoušky. Publikace je rozdělena do čtyř kapitol.

V první části se seznámíte s jednotlivými druhy úkolů a se způsoby zápisu správných odpovědí do záznamového archu. Součástí je i několik rad, jak post...

[...více]
99-50 Český jazyk 9 – učebnice, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 99-50
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 174
 • Cena: 179 Kč
Odkaz na distribuci

Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně, obsahuje témata tradičně řazená do 9. ročníku: úvodní výklad o jazyce, nauka o slově a slovní zásobě, procvičení pravopisu, tvarosloví, skladba a sloh, média a mediální výchova. Nachází se zde také závěrečné opakování a  klíč s řešení opakovacích testů. Přínosem učebnice je, že obsahuje i mezioborově propojené texty podporuj...
[...více]
99-60 Český jazyk 9 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 99-60
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 72
 • Cena: 98 Kč

Odkaz na distribuci

Pracovní sešit obsahuje různorodé úkoly určené na podporu rozvoje znalostí a vyjadřovacích schopností žáka. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Úlohy jsou koncipovány tak, aby zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny potřebné poznatky. Za každou větší kapitolou následuje shrnutí učiva formou testu. Velkou po...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 99-65
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Počet stran: 179
 • Cena: 189 Kč
Odkaz na distribuci

Tato čítanka je závěrečnou částí řady pro 6.–9. ročník. Byla sestavena pro potřeby výuky v souladu s požadavky RVP ZV.

Seznamuje žáky s českou i světovou literaturou od konce 1. světové války až po současnost
.

Vybrané texty jsme seřadili do tematických kapitol.

Každý článek doplňují otázky pro podporu čtenářské gramotnosti .

Zařazeny jsou definice pojmů z literární t...

[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu