Příprava na přijímací zkoušky na střední školy Český jazyk

Příprava na přijímací zkoušky na střední školy Český jazyk
  • Objednávkové číslo: 99-61
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: A4
  • Počet stran: 100
  • Cena: 150 Kč
Odkaz na distribuci


Milé žákyně, milí žáci,

připravili jsme pro Vás publikaci Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka pro žáky 9. tříd, která Vám pomůže s přípravou na jednotné přijímací zkoušky. Publikace je rozdělena do čtyř kapitol.

V první části se seznámíte s jednotlivými druhy úkolů a se způsoby zápisu správných odpovědí do záznamového archu. Součástí je i několik rad, jak postupovat při řešení různých druhů úkolů.

Druhá kapitola obsahuje procvičovací úkoly, které jsou rozděleny do sedmi tematických celků, a to:

1. Zvuková stránka jazyka; nauka o slově, 2. Tvarosloví, 3, Pravopis, 4. Skladba, 5. Sloh, 6. Literatura, 7. Porozumění textu. Kapitola je koncipována tak, aby si žáci procvičili jednotlivé druhy úkolů typické pro testy a zápisy řešení. Texty použité v publikaci jsou zkráceny nebo upraveny.

Ve třetí kapitole najdete 10 cvičných didaktických testů, které jsou koncipovány tak, aby odpovídaly didaktickým testům používaným u přijímacích zkoušek.

Ve čtvrté části publikace je zařazen klíč s řešením všech úkolů.

Záznamové archy k jednotlivým testům (1–10) jsou zdarma ke stažení na zde.

Doporučujeme, abyste se seznámili s jednotlivými druhy úkolů v 1. kapitole a zopakovali si učivo ve 2. kapitole a až potom se věnovali samotným didaktickým testům. Každý test by se měl řešit v celku (60 minut), ne po částech. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zápisu řešení do záznamového archu.

DŮLEŽITÉ RADY

Než půjdete k přijímacím zkouškám, vyzkoušejte si nějaký test, který byl připraven pro přijímací zkoušky v minulých letech. Určitě si vytiskněte zadání (testový sešit) i záznamový arch. Věnujte pozornost informacím na přední straně testového sešitu, jsou zde instrukce k vyplňování testu. Těmto informacím věnujte zvýšenou pozornost i u samotných přijímacích zkoušek.

Nezapomeňte na správné psací potřeby, určitě si s sebou vezměte i náhradní. Je potřeba, aby se propisovací tužka nepropíjela. Nepoužívejte gumovací pera!

Vždy si pozorně přečtěte zadání úkolu, dávejte pozor na věty se záporným slovesem. U úkolů týkajících se pravopisu se soustřeďte na to, zda máte hledat chybnou, nebo správnou možnost.

Soustřeďte se jen na konkrétní úkol, pokud si s ním nevíte rady, pokračujte dalším úkolem. Chybějící úkol si viditelně (nejlépe zvýrazňovačem) označte do testového sešitu, abyste se k němu mohli vrátit. Zaznačte si dílčí závěry.

Hlídejte si čas a nechejte si dostatečnou rezervu na přepsání správných odpovědí do záznamového archu.

Zbývá-li vám čas, vraťte se k úkolům, které jste nevyřešili. Zkuste řešení alespoň tipnout (netýká se otevřených úkolů).

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu