Český jazyk 9 - učebnice, Čtení s porozuměním

99-50 Český jazyk 9 – učebnice, Čtení s porozuměním
  • Objednávkové číslo: 99-50
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: A4
  • Počet stran: 174
  • Cena: 179 Kč
Odkaz na distribuci

Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně, obsahuje témata tradičně řazená do 9. ročníku: úvodní výklad o jazyce, nauka o slově a slovní zásobě, procvičení pravopisu, tvarosloví, skladba a sloh, média a mediální výchova. Nachází se zde také závěrečné opakování a  klíč s řešení opakovacích testů. Přínosem učebnice je, že obsahuje i mezioborově propojené texty podporující a testující čtenářskou gramotnost žáků. Zařazeny jsou i uspořádací úlohy, v nichž je cílem určit správné pořadí jednotlivých úseků tak, aby byla dosažena správná textová návaznost (obdobné úlohy jsou součástí přijímacích zkoušek na střední školy).

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu