Domů > Český jazyk 4. třída - Nová řada
44-50 Český jazyk 4 – učebnice, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 44-50
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Cena: 119 Kč
Odkaz na distribuci

Moderní barevná učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV a vycházející v rámci edice Čtení s porozuměním.

Inovativním prvkem jsou prozaické články, básničky a hádanky, které uvádějí každou kapitolu. Vedle gramatických úkolů jsou doplněny i otázkami k upevnění čtenářské gramotnosti. Zařazeny jsou i úkoly rozvíjející komunikativnost a etickou výchovu žáků.

Průvodní postavou učebnice je malý čar...

[...více]
44-60 Český jazyk 4 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 44-60
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 84
 • Cena: 88 Kč
Odkaz na distribuci

Moderní pracovní sešit Učíme se hrou s Magikem je zpracovaný v souladu s RVP ZV. Doplňuje učebnici Český jazyk 5 (s Magikem), edice Čtení s porozuměním.

Učivo se obvykle vyvozuje z motivačního textu vycházejícího z krásné literatury. Doplňují ho otázky na porozumění přečtenému textu.

Žáci jsou činnostní formou výuky motivováni k dosažení potřebných znalostí a vědomostí. K to...

[...více]
44-65 Čítanka 4, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 44-65
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Počet stran: 152
 • Cena: 164 Kč
Odkaz na distribuci

Čítanka je součástí nové edice Čtení s porozuměním a rozšiřuje řadu učebnic zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti. Učebnice odpovídá pojetí a cílům RVP ZV.

Hlavním cílem je dále v dětech prohlubovat zájem o literaturu a nenásilnou formou je poutavými články a zábavnými úkoly motivovat k četbě.

Každá literární ukázka je doplněna otázkami a úkoly směřujícími k rozvoji ...

[...více]
Čtení nás baví 4
 • Objednávkové číslo: 44-70
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 64
 • Cena: 99 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní sešit Čtení nás baví 4 je moderní výukový materiál plný zajímavých úkolů a obrázků, zpracovaný podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků.

Pracovní sešit doplňuje Čítanku pro 4. ročník z edice Čtení s porozuměním, ale může být používán i k jiným čítankám nebo samostatně bez čítanek.

   ...
  [...více]
  Pravopis nás baví - pravopis podstatných jmen (rod střední, ženský a mužský)
  • Objednávkové číslo: 44-54
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: B5
  • Počet stran: 44
  • Cena: 50 Kč
  Odkaz na distribuci

  Dvoubarevný pracovní sešit je součástí nové moderní řady Čeština nás baví. Pravopis podstatných jmen se postupně probírá podle rodů. V úvodu je vždy přehledná tabulka učiva, následuje návod s příkladem, kde je učivo vysvětleno – např.: Jak určím, ke kterému vzoru podstatné jméno patří. Poté následují cvičení na upevnění daného učiva, a to vždy od jednodušších ke složit...
  [...více]
  - - -
  • Objednávkové číslo: 44-58
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: A4
  • Počet stran: 96
  • Cena: 219 Kč
  Odkaz na distribuci

  Metodický průvodce k učebnici a pracovnímu sešitu českého jazyka 4. ročníku základní školy nakladatelství Nová škola - DUHA. Naším záměrem bylo dodržet cíle vzdělávacího programu Základní škola a očekávané výstupy Rámcově vzdělávacího programu. V rámci řešení jednotlivých cvičení jsme se snažili o rozdílnost a rozmanitost formy výuky.

  U cvičení z učebnice a pracovního seši...

  [...více]

  Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu