Domů > Český jazyk 4. třída - Nová řada
44-50 Český jazyk 4 – učebnice, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 44-50
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Počet stran: 144
 • Cena: 99 Kč

Moderní barevná učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV a vycházející v rámci edice Čtení s porozuměním.

Inovativním prvkem jsou prozaické články, básničky a hádanky, které uvádějí každou kapitolu. Vedle gramatických úkolů jsou doplněny i otázkami k upevnění čtenářské gramotnosti. Zařazeny jsou i úkoly rozvíjející komunikativnost a etickou výchovu žáků.

Detail učebnice najdete ZDE Odkaz na distribuci


... [...více]
44-60 Český jazyk 4 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 44-60
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 84
 • Cena: 70 Kč

Moderní pracovní sešit Učíme se hrou s Magikem je zpracovaný v souladu s RVP ZV. Doplňuje učebnici Český jazyk 5 (s Magikem), edice Čtení s porozuměním.

Učivo se obvykle vyvozuje z motivačního textu vycházejícího z krásné literatury. Doplňují ho otázky na porozumění přečtenému textu.

Detail učebnice najdete ZDE Odkaz na distribuci


Žáci jsou činnostní formou výuky motivováni k dosažení potřebných znal...

[...více]
44-65 Čítanka 4, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 44-65
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Počet stran: 152
 • Cena: 139 Kč
Čítanka je součástí nové edice Čtení s porozuměním a rozšiřuje řadu učebnic zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti. Učebnice odpovídá pojetí a cílům RVP ZV.

Hlavním cílem je dále v dětech prohlubovat zájem o literaturu a nenásilnou formou je poutavými články a zábavnými úkoly motivovat k četbě.

Detail učebnice najdete ZDEOdkaz na distribuci


Každá literární ukázka je doplněna otázkami a úkoly s...

[...více]
Pravopis nás baví - pravopis podstatných jmen (rod střední, ženský a mužský)
 • Objednávkové číslo: 44-54Odkaz na distribuci
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Počet stran: 44
 • Cena: 45 Kč

Dvoubarevný pracovní sešit je součástí nové moderní řady Čeština nás baví. Pravopis podstatných jmen se postupně probírá podle rodů. V úvodu je vždy přehledná tabulka učiva, následuje návod s příkladem, kde je učivo vysvětleno – např.: Jak určím, ke kterému vzoru podstatné jméno patří. Poté následují cvičení na upevnění daného učiva, a to vždy od jednodušších ke složitějším. V závěru pr...
[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 44-58
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 96
 • Cena: 189 Kč

Metodický průvodce k učebnici a pracovnímu sešitu českého jazyka 4. ročníku základní školy nakladatelství Nová škola - DUHA. Naším záměrem bylo dodržet cíle vzdělávacího programu Základní škola a očekávané výstupy Rámcově vzdělávacího programu. V rámci řešení jednotlivých cvičení jsme se snažili o rozdílnost a rozmanitost formy výuky.

Detail učebnice najdete ZDE Odkaz na distribuci

U cvičení z učebni... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu