Metodický průvodce Český jazyk 4 k učebnici s pracovním sešitem

- - -
  • Objednávkové číslo: 44-58
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: A4
  • Počet stran: 96
  • Cena: 219 Kč
Odkaz na distribuci

Metodický průvodce k učebnici a pracovnímu sešitu českého jazyka 4. ročníku základní školy nakladatelství Nová škola - DUHA. Naším záměrem bylo dodržet cíle vzdělávacího programu Základní škola a očekávané výstupy Rámcově vzdělávacího programu. V rámci řešení jednotlivých cvičení jsme se snažili o rozdílnost a rozmanitost formy výuky.

U cvičení z učebnice a pracovního sešitu naleznete správná řešení, k učebnici zde naleznete metodická doporučení a další náměty k práci k jednotlivým cvičením, jsou zde navrženy činnosti v rámci mezipředmětových vztahů.


V metodické příručce je na první pohled jasně vidět, jaké záležitosti z interaktivní učebnice nalezneme u daného cvičení v učebnici. Z hlediska struktury metodiky pro nás byla důležitá přehlednost, lehká a rychlá orientace v textu a srozumitelnost. K tomuto účelu jsme navrhli několik zkratek, které jsou v metodické příručce využívány.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu