Český jazyk 4 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním

44-60 Český jazyk 4 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním
  • Objednávkové číslo: 44-60
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: A4
  • Počet stran: 84
  • Cena: 88 Kč
Odkaz na distribuci

Moderní pracovní sešit Učíme se hrou s Magikem je zpracovaný v souladu s RVP ZV. Doplňuje učebnici Český jazyk 5 (s Magikem), edice Čtení s porozuměním.

Učivo se obvykle vyvozuje z motivačního textu vycházejícího z krásné literatury. Doplňují ho otázky na porozumění přečtenému textu.

Žáci jsou činnostní formou výuky motivováni k dosažení potřebných znalostí a vědomostí. K tomu mimo jiné přispívá propojení učiva českého jazyka s přírodovědou,vlastivědou i ostatními předměty.


Učivo se průběžně opakuje na stranách nazvaných Opakování s Magikem (č. 1–6) a na dvojstraně Závěrečné opakování. Žáci jsou bodováni a podle počtu získaných bodů si mohou nalepit patřičnou samolepku s portrétem Magika.

V závěru pracovního sešitu naleznete Návrhy čtvrtletních prací včetně gramaticky cílených diktátů.

Správné řešení většiny cvičení najdete v klíči (str. 1–6 v protilehlé části sešitu).

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu