Domů > Český jazyk 1. třída - Nová řada
Pracovní sešit je slabikáři
 • Objednávkové číslo: 11-99
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 60
 • Cena: 80 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní sešit ke Slabikáři slouží k dalšímu procvičování a upevňování učiva Slabikáře. Strany pracovního sešitu svým obsahem odpovídají obsahu učiva Slabikáře. Řazení probíraných písmen, typů slov s určitou hláskovou stavbou a slabikových skupin je stejné. Pracovní sešit osahuje různé úkoly a činnosti zpracované hravou formou, řazené u každého probíraného jevu s postu...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 11-20
 • Předmět: Český jazyk
 • Cena: 999 Kč
Odkaz na distribuci

Dárkový balíček je uložen v pevné krabici. Obsahuje všechny učebnice a pracovní sešity potřebné pro prvňáky spolu se základními školními potřebami. Celý komplet jsme připravili za zvýhodněnou cenu
 • OBLÍBENÉ UČEBNICE PRO 1. ROČNÍK, nakladatelství Nová škola – DUHA
 • SADA ŠKOLNÍCH POMŮCEK
 • DÁRKOVÁ KRABICE PRO KAŽDÉHO PRVŇÁČKA

TITULY obsažené v sadě:

1) ŽIVÁ ABECEDA S KOCOUREM SAMEM
2) SLABIKÁŘ...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 11-98
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A5
 • Počet stran: 56
 • Cena: 46 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní sešit doplňuje Živou abecedu a Slabikář s kocourem Samem. Může však sloužit i jako samostatná pomůcka při vyvozování písmen v 1. ročníku. Obsahuje 29 písmen české abecedy s výjimkou písmen Q, W, X, se kterými se žáci seznamují až v 2. ročníku.

Pořadí písmen je stejné, jak je žáci postupně poznávají v Živé abecedě a Slabikáři. Dále obsahuje motivační básničky...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 11-90
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 131
 • Cena: 120 Kč
Odkaz na distribuci

Moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV, vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti.
Učebnice si klade za cíl rozvíjet přiměřeným a vhodným způsobem všechny klíčové kompetence žáků. Dává prostor pro individuální přístup k žákům, přihlíží k metodám čtení pro dyslektiky, ale nabízí i rozšiřující...
[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 11-97
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 131
 • Cena: 147 Kč
Odkaz na distribuci

Moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV, vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti.

Učebnice si klade za cíl rozvíjet přiměřeným a vhodným způsobem všechny klíčové kompetence žáků. Dává prostor pro individuální přístup k žákům, přihlíží k metodám čtení pro dyslektiky, ale nabízí i rozšiřují...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 11-91
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 56
 • Cena: 76 Kč
Odkaz na distribuci

Moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV, vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti.

Živá abeceda zahrnuje přípravnou fázi čtení a připravuje žáky na další rozvoj čtenářských dovedností. Nabízí analyticko-syntetickou metodu výuky.

Průvodní postavou Živé abecedy je kocour Sam. Ten také...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 11-55
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 52
 • Cena: 52 Kč
Odkaz na distribuci


Tento titul je součástí sady pro výuku čtení a psaní v 1. ročníku vydané v edici Čtení s porozuměním.

Celý soubor (například Živá abeceda s kocourem Samem, Slabikář s kocourem Samem, Písanky, 1.–4. díl) je zpracován v souladu s upraveným RVP ZV platným od 1. 9. 2013. Důraz se klade na podporu čtenářské gramotnosti a mezipředmětové vztahy.


První psaní s kocourem S...

[...více]
 • Objednávkové číslo: 11-70
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 67
 • Cena: 80 Kč
Odkaz na distribuci

 • Doplňuje Živou abecedu a Slabikář. Jeho cílem je umožnit dětem jinou formou další procvičení a upevnění učiva.
 • Je určen k procvičování probíraného učiva od prvních písmen a slabik. Při postupné výuce písmen, kdy pořadí je stejné jako v Živé abecedě a ve Slabikáři, se vždy začíná čtením písmen, následuje čtení slabik a dále čtení slov, slovních spojení a vět.
 • Slov...
[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 11-92
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A5
 • Počet stran: 24
 • Cena: 28 Kč
Odkaz na distribuci

Písanky jsou součástí nové sady vytvořené pro první ročník v rámci edice Čtení s porozuměním. Podobně jako v Živé abecedě a ve Slabikáři s kocourem Samem jsou průvodními postavami Alenka, Michal a kocour Sam v podobě ilustračního doprovodu písanek. Nácvik psaní písmen odkazuje na odpovídající stránky v Živé abecedě s kocourem Samem a ve Slabikáři s kocourem Samem.

K u... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 11-93
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A5
 • Počet stran: 40
 • Cena: 28 Kč
Odkaz na distribuci

Písanky jsou součástí nové sady vytvořené pro první ročník v rámci edice Čtení s porozuměním. Podobně jako v Živé abecedě a ve Slabikáři s kocourem Samem jsou průvodními postavami Alenka, Michal a kocour Sam v podobě ilustračního doprovodu písanek. Nácvik psaní písmen odkazuje na odpovídající stránky ve Slabikáři s kocourem Samem.

K ulehčení psaní slouží pomocné linky... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 11-94
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A5
 • Počet stran: 40
 • Cena: 28 Kč
Odkaz na distribuci

Písanky jsou součástí nové sady vytvořené pro první ročník v rámci edice Čtení s porozuměním. Podobně jako v Živé abecedě a ve Slabikáři s kocourem Samem jsou průvodními postavami Alenka, Michal a kocour Sam v podobě ilustračního doprovodu písanek. Nácvik psaní písmen odkazuje na odpovídající stránky ve Slabikáři s kocourem Samem.

K ulehčení psaní slouží pomocné linky... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 11-95
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A5
 • Počet stran: 32
 • Cena: 28 Kč
Odkaz na distribuci
Písanky jsou součástí nové sady vytvořené pro první ročník v rámci edice Čtení s porozuměním. Podobně jako v Živé abecedě a ve Slabikáři s kocourem Samem jsou průvodními postavami Alenka, Michal a kocour Sam v podobě ilustračního doprovodu písanek. Nácvik psaní písmen odkazuje na odpovídající stránky ve Slabikáři s kocourem Samem.


K ulehčení psaní slouží pomocné linky... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 11-96
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 96
 • Cena: 197 Kč
Odkaz na distribuci

Metodický průvodce obsahuje metodicko-didaktická doporučení pro výuku čtení a psaní v 1. ročníku.

Předkládá detailní praktické rady a náměty.

V průvodci najdete:

 • Vymezení předmětu český jazyk, systém vyučování počátečnímu čtení, vyučovací postupy při vytváření dovednosti číst, dovednosti psát, diagnostické prověrky.
 • Orientační návrh ročního plánu – rozpracovan...
[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu