Čtení nás baví 1 - doma i ve škole (čtenářské dovednosti)

 • Objednávkové číslo: 11-70
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 67
 • Cena: 80 Kč
Odkaz na distribuci

 • Doplňuje Živou abecedu a Slabikář. Jeho cílem je umožnit dětem jinou formou další procvičení a upevnění učiva.
 • Je určen k procvičování probíraného učiva od prvních písmen a slabik. Při postupné výuce písmen, kdy pořadí je stejné jako v Živé abecedě a ve Slabikáři, se vždy začíná čtením písmen, následuje čtení slabik a dále čtení slov, slovních spojení a vět.
 • Slova jsou vždy nejprve řazena do celků (řádek nebo sloupek) podle jejich stavby, aby děti procvičovaly jeden typ slova.
 • Obsahuje i nácvik čtení slovních spojení, zejména slov s předložkou a dále čtení vět.
 • U všech cvičení je označen způsob čtení – Čti řádek/Čti sloupek. Bližší upřesnění typu cvičení najdete v metodických pokynech, které jsou umístěné v dolní části každé strany.
 • V závěru pracovního sešitu najdete opakovací stránky a závěrečné ocenění práce dětí.
 • Součástí pracovního sešitu je i Klíč k vybraným cvičením.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu