Metodický průvodce k Živé abecedě, Slabikáři a Písankám s kocourem Samem

- - -
 • Objednávkové číslo: 11-96
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 96
 • Cena: 197 Kč
Odkaz na distribuci

Metodický průvodce obsahuje metodicko-didaktická doporučení pro výuku čtení a psaní v 1. ročníku.

Předkládá detailní praktické rady a náměty.

V průvodci najdete:

 • Vymezení předmětu český jazyk, systém vyučování počátečnímu čtení, vyučovací postupy při vytváření dovednosti číst, dovednosti psát, diagnostické prověrky.
 • Orientační návrh ročního plánu – rozpracované na týdny (učebnice – strany, úkoly a cíle; písanky – téma, strany; literární výchova – náměty pro práci, doporučené knihy a autoři; návrh zařazení diagnostické prověrky)
 • Metodické poznámky k práci s Živou abecedou a Slabikářem – podrobně rozpracované k jednotlivým stranám učebnic (obsah strany, motivace, tabule, didaktické hry, mezipředmětové vztahy, literární výchova, výcvik dechu, hlasu a výslovnosti, návody a další náměty pro práci k jednotlivým cvičením, včetně řešení doplňovaček)
 • Literární přílohu – je rozdělena na 4 části podle ročních období v souladu se školním rokem: podzim, zima, jaro, léto. Každá část obsahuje vhodné říkanky i beletrii od růžných autorů dětské literatury pro dané období. Přílohu je možné i kopírovat.
 • Didaktické hry – ucelený soubor her (téměř 50 her), rozdělený do skupin podle potřeb didaktiky čtení a psaní (rozvoj smyslového vnímání, rozvoj intelektu, rozvoj pohotovosti, představivosti a pozornosti, rozvoj řeči, rozlišování hlásek a písmen, rozlišování slabik, hry se slovy).

Metodika je určena k materiálům pro výuku českého jazyka v 1. ročníku:

 1. Živá abeceda s kocourem Samem
 2. Slabikář s kocourem Samem
 3. První psaní s kocourem Samem
 4. Písanka 1 – 4 pro 1. ročník ZŠ
 5. Interaktivní Živá abeceda a Slabikář

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu