Domů > matematika 8. třída

 

- - -

Zpracována důsledně podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Zařazeny jsou kapitoly: Druhá mocnina a odmocnina; Mocniny s přirozeným mocnitelem; Výrazy; Lineární rovnice a slovní úlohy; Základy statistiky. Převládá činnostní ráz učení, přináší mnoho příkladů z praxe, rozvíjí logické usuzování.
Detail učebnice najdete
ZDE

 
Odkaz na distribuci


UPRAVENÉ VYDÁNÍ

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 8-10

CENA: 69 Kč

FORMÁT: B5

 


... [...více]
- - -

Obsahuje kapitoly: Pythagorova věta a její užití v praxi; Kruh, kružnice, válec; Konstrukční úlohy. Důraz se klade na rozvoj představivosti a tvořivosti žáků, pochopení učiva a jeho propojení s látkou předchozích ročníků. Pozornost je věnována i mezipředmětovým vztahům. Na závěr navštíví žáci tepelnou elektrárnu, kde u projektů a staveb využívají svých poznatků z geometrie v praxi.

Odkaz na distribuci

Detail učebnice najdete
ZDE

 UPRAVENÉ VYDÁNÍ

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 8-20

CENA: 69 Kč

FORMÁT: B...

[...více]
- - -

Počtářské chvilky 8. pomáhají k snadnému procvičování základů algebry.

Počtářské chvilky pomohou procvičit:

  • určování druhé mocniny a odmocniny
  • určování hodnot číselných výrazů
  • výrazy s proměnnou, dosazování
  • početní výkony s mocninami
  • početní výkony s mnohočleny
  • vzorce (A+B)2 , (A-B)2 , (A+B) * (A-B)
Odkaz na distribuci
Detail učebnice najdete
ZDE

 UPRAVENÉ VYDÁNÍ

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 8-11

CENA: 32 Kč

FORMÁT: A5

 

... [...více]
- - -

Je zacílena na lineární rovnice s jednou neznámou. Provází žáky od úprav početních výrazů k pochopení a snadnému zvládnutí řešení lineárních rovnic s jednou neznámou pomocí ekvivalentních úprav. Řazení rovnic za sebou vychází ze stupně jejich obtížnosti. Pozornost se věnuje řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic.

Odkaz na distribuci

Detail učebnice najdete
ZDE

 UPRAVENÉ VYDÁNÍ

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 8-12

CENA: 35 Kč

FORMÁT: B5

 


... [...více]
- - -

Zahrnuje úlohy z praxe na užití Pythagorovy věty. Sešitem prostupují výpočty obsahu obrazců, objemu a povrchu těles, zejména válců i konstrukční úlohy.


Odkaz na distribuci

Detail učebnice najdete
ZDE

 PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 8-13

CENA: 35 Kč

FORMÁT: B5

 


... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu