Domů > matematika 8. třída

 

- - -
 • Objednávkové číslo: 8-10
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 76 Kč
Odkaz na distribuci

Zpracována důsledně podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Zařazeny jsou kapitoly: Druhá mocnina a odmocnina; Mocniny s přirozeným mocnitelem; Výrazy; Lineární rovnice a slovní úlohy; Základy statistiky. Převládá činnostní ráz učení, přináší mnoho příkladů z praxe, rozvíjí logické usuzování.

... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 8-20
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 76 Kč
Odkaz na distribuci


Obsahuje kapitoly: Pythagorova věta a její užití v praxi; Kruh, kružnice, válec; Konstrukční úlohy. Důraz se klade na rozvoj představivosti a tvořivosti žáků, pochopení učiva a jeho propojení s látkou předchozích ročníků. Pozornost je věnována i mezipředmětovým vztahům. Na závěr navštíví žáci tepelnou elektrárnu, kde u projektů a staveb využívají svých poznatků z geometrie v praxi.

... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 8-11
 • Předmět: Matematika
 • Formát: A5
 • Cena: 35 Kč
Odkaz na distribuci

Počtářské chvilky 8. pomáhají k snadnému procvičování základů algebry.

Počtářské chvilky pomohou procvičit:

 • určování druhé mocniny a odmocniny
 • určování hodnot číselných výrazů
 • výrazy s proměnnou, dosazování
 • početní výkony s mocninami
 • početní výkony s mnohočleny
 • vzorce (A+B)2 , (A-B)2 , (A+B) * (A-B)
... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 8-12
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 38 Kč
Odkaz na distribuci

Je zacílena na lineární rovnice s jednou neznámou. Provází žáky od úprav početních výrazů k pochopení a snadnému zvládnutí řešení lineárních rovnic s jednou neznámou pomocí ekvivalentních úprav. Řazení rovnic za sebou vychází ze stupně jejich obtížnosti. Pozornost se věnuje řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic.

... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 8-13
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 38 Kč
Odkaz na distribuci

Zahrnuje úlohy z praxe na užití Pythagorovy věty. Sešitem prostupují výpočty obsahu obrazců, objemu a povrchu těles, zejména válců i konstrukční úlohy.

... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu