GEOMETRIE 8 - UČEBNICE

- - -
  • Objednávkové číslo: 8-20
  • Předmět: Matematika
  • Formát: B5
  • Cena: 84 Kč
Odkaz na distribuci


Obsahuje kapitoly: Pythagorova věta a její užití v praxi; Kruh, kružnice, válec; Konstrukční úlohy. Důraz se klade na rozvoj představivosti a tvořivosti žáků, pochopení učiva a jeho propojení s látkou předchozích ročníků. Pozornost je věnována i mezipředmětovým vztahům. Na závěr navštíví žáci tepelnou elektrárnu, kde u projektů a staveb využívají svých poznatků z geometrie v praxi.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu