Domů > matematika 4. třída
- - -

Připraveno na základě požadavku učitelů. Přináší procvičování pamětného počítání s přirozenými čísly. Důraz se klade na rozvoj úsudku ve spojení s běžnými životními situacemi. Začleněny jsou různé formy samokontroly.

Detail učebnice najdete
ZDE

 
Odkaz na distribuci


PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 4-15

CENA: 32 Kč


... [...více]
- - -

Učebnice obsahuje inovační prvky, prolíná jí činnostní styl výuky, který vede děti k aktivnímu učení. Předkládá řadu neobyčejných námětů pro tvořivou práci všech žáků a náměty vhodné pro motivaci.

Detail učebnice najdete
ZDE

 PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 4-10

CENA: 59 Kč

FORMÁT: B5

 

... [...více]
- - -

Průvodce přináší návod, jak pracovat s učebnicí, a náměty pro činnostní učení.

Detail učebnice najdete
ZDE

 Odkaz na distribuciPŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 4-03

CENA: 40 Kč

FORMÁT: B5

 


... [...více]
- - -

Nácvik písemného násobení a dělení. Velké množství příkladů, slovních úloh a her provede žáky od jednoduchých ke složitějším příkladům obou početních operací.

Detail učebnice najdete
ZDE

 
Odkaz na distribuci


PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 4-11

CENA: 32 Kč

FORMÁT: A5

 

... [...více]
- - -

Pracovní sešit rozšiřuje podstatným způsobem učebnici Počítám a uvažuji v oblasti slovních úloh. Přináší přes 100 vybraných slovních úloh procvičujících každodenní životní situace, zejména nakupování, a úlohy z oboru řemesel. Žák je systematicky veden k cvičení úsudku.

Detail učebnice najdete
ZDE

 
Odkaz na distribuci


PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 4-12

CENA: 32 Kč

FORMÁT: A5

 


... [...více]
- - -

Sešit seznamuje děti se vzájemnou polohou bodů, přímek a úseček. Dále srozumitelně objasňuje pojmy kolmost, rovnoběžnost a učí žáky základním převodům délkových jednotek.

Detail učebnice najdete
ZDE

 
Odkaz na distribuci


PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 4-13

CENA: 32 Kč

FORMÁT: A5

 


... [...více]
- - -

Naleznete zde zábavné procvičování početních výkonů v oboru do deseti tisíc. Počítání propojuje s učivem prvouky o lese a motivační hrou. Obsahuje také převody základních jednotek délky, hmotnosti a objemu kapalin.

Detail učebnice najdete
ZDE

 
Odkaz na distribuci


PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 4-14

CENA: 32 Kč

FORMÁT: A5

 


... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu