Domů > Matematika 3. třída - Nová řada
...
- - -

Učebnice vytváří předpoklady k tomu, aby žáci matematiku vnímali jako předmět snadný, zajímavý a zábavný. Matematika je snadná, když k novým matematickým poznatkům žáci dospívají vlastní praktickou činností. Je zajímavá, když předkládané úlohy vycházejí ze zkušeností dětí. Slovní úlohy jsou pro lepší pochopení doprovázeny bohatými ilustracemi.
Je rozvíjeno čtení s porozuměním.

Odkaz na distribuci
Detail učebnice najdete
ZDE.


K učebnici MATEMATIKA 3, 1. DÍL patří pracovní sešit BYSTRÉ POČÍTÁNÍ 1. DÍL

[...více]
- - -

Pracovní sešit k 1. dílu učebnice. Obsahuje řadu slovních úloh k procvičení a upevnění násobilky a dělení, zajímavé numerické počítání v tabulkách a sloupcích i procvičení učiva geometrie.

 
Odkaz na distribuci
Pracovní sešit BYSTRÉ POČÍTÁNÍ 1. DÍL patří k učebnici MATEMATIKA 3, 1. DÍL.

NOVÁ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 3-07

CENA: 49 Kč... [...více]
- - -

Učebnice je připravena pro výuku matematiky v číselném oboru do 1 000.
Obsahuje:
- přičítání a dočítání jednociferných čísel
- násobení 10 a 100, dělení 10
- násobení celých desítek
- násobení dvojciferného čísla jednociferným
- písemné sčítání a odčítání s přechodem
- geometrické učivo

Odkaz na distribuci
K učebnici MATEMATIKA 3, 2. DÍL patří pracovní sešit BYSTRÉ POČÍTÁNÍ 2. DÍL

NOVÁ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 3-06

CENA: 75 Kč... [...více]
- - -

Pracovní sešit k 2. dílu učebnice. Obsahuje hravé procvičení učiva například formou vybarvování obrázků podle výsledků.
Příklady jsou procvičovány zajímavým způsobem spojeným se samokontrolou a sebehodnocením. Žáci mají možnost nacházet své chyby a opravovat je.


Odkaz na distribuci

 Pracovní sešit BYSTRÉ POČÍTÁNÍ 2. DÍL patří k učebnici MATEMATIKA 3, 2. DÍL.

NOVÁ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 3-08

CENA: 45 Kč... [...více]
- - -

Pracovní sešit ke snadnému zvládnutí začátků geometrie.
Žáci se v něm seznamují se správným způsobem vyjadřování v geometrii.
Pracovní sešit se zaměřuje na poznání základních geometrických objektů (bod, přímka, úsečka). Srozumitelnou hravou formou s obrazci a tělesy dítě pronikne snáze do učiva geometrie.

Upravené vydání, větší formát (B5).

 
Odkaz na distribuci

NOVÁ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 3-14

CENA: 30 Kč... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu