Matematika 3 - 1. díl

- - -

Učebnice vytváří předpoklady k tomu, aby žáci matematiku vnímali jako předmět snadný, zajímavý a zábavný. Matematika je snadná, když k novým matematickým poznatkům žáci dospívají vlastní praktickou činností. Je zajímavá, když předkládané úlohy vycházejí ze zkušeností dětí. Slovní úlohy jsou pro lepší pochopení doprovázeny bohatými ilustracemi.
Je rozvíjeno čtení s porozuměním.

Odkaz na distribuci
Detail učebnice najdete
ZDE.


K učebnici MATEMATIKA 3, 1. DÍL patří pracovní sešit BYSTRÉ POČÍTÁNÍ 1. DÍL

NOVÁ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 3-05

CENA: 65 Kč

  • opakování sčítání a odčítání v oboru do 100
  • zajímavé, jasné a názorné zpracování učiva malé násobilky
  • text, obrázky i grafické provedení je přiměřené věku žáků 3. ročníku
  • slovní úlohy jsou dětem obsahem blízké a jsou zpracovány tématicky. Dají se snadno obměňovat. Porozumění textům je výrazně podpořeno ilustracemi. Zároveň je rozvíjeno čtení s porozuměním
  • vyvození dělení pomocí úsudlu
  • žáci dospívají k matematickým poznatkům vlastní praktickou činností
  • zařazeno je i učivo geometrie a základní jednotka délky - 1 metr


Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu