Matematika 3 - 1. díl

- - -
 • Objednávkové číslo: 3-05
 • Předmět: Matematika
 • Formát: A4
 • Cena: 75 Kč
Odkaz na distribuci

Učebnice vytváří předpoklady k tomu, aby žáci matematiku vnímali jako předmět snadný, zajímavý a zábavný. Matematika je snadná, když k novým matematickým poznatkům žáci dospívají vlastní praktickou činností. Je zajímavá, když předkládané úlohy vycházejí ze zkušeností dětí. Slovní úlohy jsou pro lepší pochopení doprovázeny bohatými ilustracemi.
Je rozvíjeno čtení s porozuměním.


K učebnici MATEMATIKA 3, 1. DÍL patří pracovní sešit BYSTRÉ POČÍTÁNÍ 1. DÍL


 • opakování sčítání a odčítání v oboru do 100
 • zajímavé, jasné a názorné zpracování učiva malé násobilky
 • text, obrázky i grafické provedení je přiměřené věku žáků 3. ročníku
 • slovní úlohy jsou dětem obsahem blízké a jsou zpracovány tématicky. Dají se snadno obměňovat. Porozumění textům je výrazně podpořeno ilustracemi. Zároveň je rozvíjeno čtení s porozuměním
 • vyvození dělení pomocí úsudlu
 • žáci dospívají k matematickým poznatkům vlastní praktickou činností
 • zařazeno je i učivo geometrie a základní jednotka délky - 1 metr


Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu