Domů > Hry M1 - M12
 • umožňují velmi dobré procvičování pamětného počítání
 • vedou žáky k soustředění a pozornosti
 • pomáhají k zautomatizování početních spojů
 • jsou vhodné pro skupinovou práci, činnost ve dvojicích i k individuálnímu procvičení učiva
M1 -   Sčítání do 10 
M2 -   Odčítání do 10
M3 -   Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10

Možnosti použití:

1. varianta:
Rozstříhané kartičky rozloží žáci na lavici příklady nahoru. První si vybere příklad, přečte ho a řekne výsledek. Pro kontrolu kartu otočí a zk... [...více]
 • umožňují velmi dobré procvičování pamětného počítání
 • vedou žáky k soustředění a pozornosti
 • pomáhají k zautomatizování početních spojů
 • jsou vhodné pro skupinovou práci, činnost ve dvojicích i k individuálnímu procvičení učiva
M7 -   Násobilka 1 - 5, 10
M8 -   Násobilka 6 - 9, 10
M9 -   Dělení jednociferným dělitelem beze zbytku
M10 - Sčítání a odčítání v oboru do 1 000
M11 - Násobení dvojciferného čísla jednociferným
M12 - Jednoduché úsudkové slovní úlohy

Možnosti použití:

1. varianta:
Rozstříhan... [...více]
 • umožňují velmi dobré procvičování pamětného počítání
 • vedou žáky k soustředění a pozornosti
 • pomáhají k zautomatizování početních spojů
 • jsou vhodné pro skupinovou práci, činnost ve dvojicích i k individuálnímu procvičení učiva
M6 -   Sčítání o odčítání do 100 s přechodem přes 10
M7 -   Násobilka 1 - 5, 10
M8 -   Násobilka 6 - 9, 10
M9 -   Dělení jednociferným dělitelem beze zbytku
M10 - Sčítání a odčítání v oboru do 1 000
M11 - Násobení dvojciferného čísla jednociferným


Možnosti použití:

1. varia... [...více]
 • umožňují velmi dobré procvičování pamětného počítání
 • vedou žáky k soustředění a pozornosti
 • pomáhají k zautomatizování početních spojů
 • jsou vhodné pro skupinovou práci, činnost ve dvojicích i k individuálnímu procvičení učiva
M3 -   Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10
M4 -   Sčítání do 20 s přechodem přes 10
M5 -   Odčítání do 20 s přechodem přes 10
M6 -   Sčítání o odčítání do 100 s přechodem přes 10

Možnosti použití:

1. varianta:
Rozstříhané kartičky rozloží žáci na lavici příklady... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu