Hry M1 - M3

  • umožňují velmi dobré procvičování pamětného počítání
  • vedou žáky k soustředění a pozornosti
  • pomáhají k zautomatizování početních spojů
  • jsou vhodné pro skupinovou práci, činnost ve dvojicích i k individuálnímu procvičení učiva
M1 -   Sčítání do 10 
M2 -   Odčítání do 10
M3 -   Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10

Možnosti použití:

1. varianta:
Rozstříhané kartičky rozloží žáci na lavici příklady nahoru. První si vybere příklad, přečte ho a řekne výsledek. Pro kontrolu kartu otočí a zkontroluje výsledek. Při správném řešení si kartu nechává, při chybě vrací kartu do hry. Žáci se po řadě střídají. Ze začátku si žáci vybírají snadné příklady, které umí vypočítat, později se dostanou i k příkladům těžším. Vítězí všichni, kdo neztratili žádnou kartu. Komu karta chybí, může se z chyby vysvobodit tím, že vypočítá dva příklady, které si ze souboru vytáhne.

2. varianta:
Kartičky s příklady jsou položeny na jedné hromádce příklady nahoru. Žáci postupují stejně jako v 1 variantě, ale tentokrát si příklady nevybírají, ale musí vypočítat ten, který na ně vyšel.

3. varianta
Individuální procvičování učiva. Žák si rozloží např. 12 karet. Říká výsledky, kontrolu provádí otočením karty.. Má-lisprávný výsledek, nechá kartu výsledkem nahoru. Když vypočítal příklad nesprávně, otočí kartu zpět - příkladem nahoru. Lehce zjistí, které příklady mu dělají potíže, zapíše si je a vrací se k nim.

Karty se dají dále použít i jako soubor čísel, se kterými žáci pracují. Např. vybírají čísla sudá/lichá, větší/menší než..., řadí je podle velikosti vzestupně/sestupně, zaokrouhlují atd.

Odkaz na distribuci

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu