Domů > Český jazyk 8. třída
88-50 Český jazyk 8 – učebnice, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 88-50
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Počet stran: 152
 • Cena: 197 Kč

Odkaz na distribuci


Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně, obsahuje témata tradičně řazená do 8. ročníku – opakování základních znalostí z nižších ročníků: úvodní výklad o jazyce, nauka o slově a slovní zásobě, procvičení pravopisu, tvarosloví, skladba a sloh, média a mediální výchova.

Nachází se zde také závěrečné opakování a klíč s řešení opakovacích testů. 

Přínosem učebnice...

[...více]
88-60 Český jazyk 8 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 88-60
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 72
 • Cena: 108 Kč
Odkaz na distribuci
Pracovní sešit obsahuje různorodé úkoly určené na podporu rozvoje znalostí a vyjadřovacích schopností žáka. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Úlohy jsou koncipovány tak, aby zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny potřebné poznatky.

Za každou větší kapitolou následuje shrnutí učiva formou testu. Velkou pomocí ...
[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 88-65
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Počet stran: 179
 • Cena: 208 Kč
Odkaz na distribuci

Čítanka je sestavena tak, aby byla pro žáky co nejčtivější. Literární ukázky jsou doplněny otázkami a úkoly na podporu čtenářské gramotnosti.

Seznamuje žáky s dalšími literárními pojmy, jako je kramářská píseň, ohlasová literatura, román, drama, životopis, metafora, metonymie apod. Zařazeny jsou ukázky z titulů oblíbených u dospívajících čtenářů (např. témata fantasy, bests...
[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu