Domů > Český jazyk 8. třída
88-50 Český jazyk 8 – učebnice, Čtení s porozuměním
  • Objednávkové číslo: 88-50
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: B5
  • Počet stran: 152
  • Cena: 159 Kč
Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně, obsahuje témata tradičně řazená do 8. ročníku – opakování základních znalostí z nižších ročníků: úvodní výklad o jazyce, nauka o slově a slovní zásobě, procvičení pravopisu, tvarosloví, skladba a sloh, média a mediální výchova.

Odkaz na distribuci

Nachází se zde také závěrečné opakování a klíč s řešení opakovacích testů. 

Přínosem učebnice je, že ob... [...více]
88-60 Český jazyk 8 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním
  • Objednávkové číslo: 88-60
  • Předmět: Český jazykOdkaz na distribuci
  • Formát: A4
  • Počet stran: 72
  • Cena: 80 Kč
Pracovní sešit obsahuje různorodé úkoly určené na podporu rozvoje znalostí a vyjadřovacích schopností žáka. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Úlohy jsou koncipovány tak, aby zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny potřebné poznatky.

Za každou větší kapitolou následuje shrnutí učiva formou testu. Velkou pomocí pro učite...

[...více]
- - - NOVÁ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 88-65

CENA: 169 Kč

FORMÁT: B5

Čítanka je sestavena tak, aby byla pro žáky co nejčtivější. Literární ukázky jsou doplněny otázkami a úkoly na podporu čtenářské gramotnosti.
Odkaz na distribuci
Seznamuje žáky s dalšími literárními pojmy, jako je kramářská píseň, ohlasová literatura, román, drama, životopis, metafora, metonymie apod. Zařazeny jsou ukázky z titulů oblíbených u dospívajících čtenářů (např. témata fantasy, bestseller, detektivka a humorné příběhy). Zároveň s... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu