Český jazyk 8 - učebnice, Čtení s porozuměním

88-50 Český jazyk 8 – učebnice, Čtení s porozuměním
  • Objednávkové číslo: 88-50
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: B5
  • Počet stran: 152
  • Cena: 197 Kč

Odkaz na distribuci


Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně, obsahuje témata tradičně řazená do 8. ročníku – opakování základních znalostí z nižších ročníků: úvodní výklad o jazyce, nauka o slově a slovní zásobě, procvičení pravopisu, tvarosloví, skladba a sloh, média a mediální výchova.

Nachází se zde také závěrečné opakování a klíč s řešení opakovacích testů. 

Přínosem učebnice je, že obsahuje i mezioborově propojené texty podporující a testující čtenářskou gramotnost žáků. Zařazeny jsou i uspořádací úlohy, v nichž je cílem určit správné pořadí jednotlivých úseků tak, aby byla dosažena správná textová návaznost (obdobné úlohy jsou součástí přijímacích zkoušek na střední školy). Pevná vazba.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu