Domů > Český jazyk 7. třída
77-50 Český jazyk 7 – učebnice, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 77-50
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Počet stran: 177
 • Cena: 197 Kč

Odkaz na distribuci


Učebnice obsahuje témata tradičně řazená do učebních plánů 7. ročníku – opakování základních znalostí z nižších ročníků, úvodní výklad o jazyce, zvuková stránka jazyka, nauka o slově, procvičení pravopisu, tvarosloví, skladba a sloh. Základní poučky k zapamatování jsou přehledně uvedeny ve žlutém poli.

Za každou větší kapitolou následuje test, pomocí kterého si žáci ...

[...více]
77-60 Český jazyk 7 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 77-60
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 74
 • Cena: 108 Kč
Odkaz na distribuci
Pracovní sešit Procvičujeme češtinu v 7. ročníku je vytvořen v souladu se zásadami RVP ZV. Učivo je obvykle vyvozováno z motivačního textu vycházejícího z krásné literatury a doplněno otázkami na porozumění textu.

Texty často korespondují s učivem dějepisu. Učivo je na konci každé kapitoly zopakováno formou testu.

Uprostřed pracovního sešitu najdete Čtvrtletní písemné práce...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 77-65
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Počet stran: 179
 • Cena: 208 Kč
Odkaz na distribuci

Čítanka je součástí nové edice Čtení s porozuměním a rozšiřuje řadu učebnic zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti . Učebnice odpovídá pojetí a cílům RVP ZV.

Hlavním cílem je dále v dětech prohlubovat zájem o literaturu a nenásilnou formou je poutavými články a zábavnými úkoly motivovat k četbě.

Literární ukázky jsou doplněny otázkami a úkoly na podporu čtenářské gram...

[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu