Český jazyk 7 - učebnice, Čtení s porozuměním

77-50 Český jazyk 7 – učebnice, Čtení s porozuměním
  • Objednávkové číslo: 77-50
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: B5
  • Počet stran: 177
  • Cena: 197 Kč

Odkaz na distribuci


Učebnice obsahuje témata tradičně řazená do učebních plánů 7. ročníku – opakování základních znalostí z nižších ročníků, úvodní výklad o jazyce, zvuková stránka jazyka, nauka o slově, procvičení pravopisu, tvarosloví, skladba a sloh. Základní poučky k zapamatování jsou přehledně uvedeny ve žlutém poli.

Za každou větší kapitolou následuje test, pomocí kterého si žáci mohou samostatně ověřit svoje znalosti. (Správná řešení testů jsou uvedena ke konci učebnice.)

Do učebnice jsou průběžně zařazeny texty s otázkami a úkoly, které rozvíjejí mezipředmětové vztahy.
Novým přínosem učebnice je, že přináší i texty podporující a testující čtenářskou gramotnost žáků. Zařazeny jsou navíc i uspořádací úlohy, v nichž je cílem určit správné pořadí jednotlivých úseků tak, aby byla dosažena správná textová návaznost. (Obdobné úlohy jsou součástí přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia a na střední školy.) Věříme, že se vám s učebnicí bude dobře pracovat.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu