Domů > Český jazyk 6. třída
66-50 Český jazyk 6 – učebnice, Čtení s porozuměním
  • Objednávkové číslo: 66-50
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: B5
  • Počet stran: 183
  • Cena: 159 Kč
Moderní učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV. Učebnice je zpracována přehledně
a srozumitelně. Obsahuje klasické učivo probírané v 6. ročníku. S ohledem na přijímací zkoušky jsou zařazeny prozaické texty rozčleněné na úseky, které žáci na základě porozumění textu skládají ve správném pořadí.

Odkaz na distribuci

Doplněny jsou i otázky na upevnění čtenářské gramotnostii gramatické úkoly. Zařazeny j... [...více]
66
  • Objednávkové číslo: 66-60
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: A4
  • Počet stran: 88
  • Cena: 80 Kč
Pracovní sešit k procvičení učiva z učebnice, a to zábavnou formou s využitím metod činnostního učení. Najdete zde čtyřsměrky, doplňovačky, rébusy, hry a úkoly s obrázky k vybarvení. Uprostřed sešitu jsou všity návrhy čtvrtletních prací. (Učitel je může ze sešitu vyjmout a zadat žákům k vypracování.) Z opačné strany (vzhůra nohama) je zahrnut klíč ke všem cvičením.

 Odkaz na distribuci

... [...více]
- - - NOVÁ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 6-71

CENA: 169 Kč

FORMÁT: B5

Navazuje na koncepci čítanek pro 1. stupeň – tematicky řazené ukázky jsou doplněny otázkami, medailonky nejznámějších autorů a zá­kla­dy literární teorie. Vedle uká­zek z oblíbené současné dětské li­te­ra­tu­ry zahrnuje i úryv­ky z děl čes­kých kla­si­ků (K. Čapek, J. Hašek, F. Nepil aj.).
Odkaz na distribuci

Zá­ro­veň nabízí i po­pu­lár­ně na­uč­né a be­let­ris­tic­ké ukáz­ky te­ma­tic­ky odpovídající uči­vu ostat­ních před­mě­tů, kon­kré...

[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu