Domů > Český jazyk 6. třída
66-50 Český jazyk 6 – učebnice, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 66-50
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Počet stran: 183
 • Cena: 197 Kč

Odkaz na distribuci

Moderní učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV. Učebnice je zpracována přehledně
a srozumitelně. Obsahuje klasické učivo probírané v 6. ročníku. S ohledem na přijímací zkoušky jsou zařazeny prozaické texty rozčleněné na úseky, které žáci na základě porozumění textu skládají ve správném pořadí.

Doplněny jsou i otázky na upevnění čtenářské gramotnostii gramatické úkoly...

[...více]
66
 • Objednávkové číslo: 66-60
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 88
 • Cena: 108 Kč
Odkaz na distribuci
Pracovní sešit k procvičení učiva z učebnice, a to zábavnou formou s využitím metod činnostního učení. Najdete zde čtyřsměrky, doplňovačky, rébusy, hry a úkoly s obrázky k vybarvení. Uprostřed sešitu jsou všity návrhy čtvrtletních prací. (Učitel je může ze sešitu vyjmout a zadat žákům k vypracování.) Z opačné strany (vzhůra nohama) je zahrnut klíč ke všem cvičením.
... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 6-71
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Cena: 208 Kč
Odkaz na distribuci

Navazuje na koncepci čítanek pro 1. stupeň – tematicky řazené ukázky jsou doplněny otázkami, medailonky nejznámějších autorů a zá­kla­dy literární teorie. Vedle uká­zek z oblíbené současné dětské li­te­ra­tu­ry zahrnuje i úryv­ky z děl čes­kých kla­si­ků (K. Čapek, J. Hašek, F. Nepil aj.).

Zá­ro­veň nabízí i po­pu­lár­ně na­uč­né a be­let­ris­tic­ké ukáz­ky te­ma­tic­ky odpovídající uči­vu o...
[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu