Český jazyk 6 - učebnice, Čtení s porozuměním

66-50 Český jazyk 6 – učebnice, Čtení s porozuměním
  • Objednávkové číslo: 66-50
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: B5
  • Počet stran: 183
  • Cena: 197 Kč

Odkaz na distribuci

Moderní učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV. Učebnice je zpracována přehledně
a srozumitelně. Obsahuje klasické učivo probírané v 6. ročníku. S ohledem na přijímací zkoušky jsou zařazeny prozaické texty rozčleněné na úseky, které žáci na základě porozumění textu skládají ve správném pořadí.

Doplněny jsou i otázky na upevnění čtenářské gramotnostii gramatické úkoly. Zařazeny jsou úkoly rozvíjející komunikativnost. Součástí učebnice jsou i slohová cvičení, která přiměřenou formou rozvíjejí fantazii dětí. Za každou velkou kapitolou následuje shrnutí učiva zpracované formou testu. Na konci učebnice je závěrečný test a řešení vybraných cvičení. Najdete zde i náměty na skupinové práce a mezipředmětové vztahy.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu