Domů > Český jazyk 5. třída - Nová řada
55-50 Český jazyk 5 – učebnice, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 55-50
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Cena: 131 Kč
Odkaz na distribuci

Moderní barevná učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti.

Průvodní postavou je mimozemšťan Fipík a jeho kamarád Jáchym.

Prozaické články, básničky a hádanky na počátku každé kapitoly doplňují otázky na upevnění čtenářské gramotnosti i gramatické úkoly. Zařazeny jsou úkoly rozvíjející komunikativnost a etick...

[...více]
55-60 Český jazyk 5 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 55-60
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 92
 • Cena: 88 Kč
Odkaz na distribuci

Moderní pracovní sešit Učíme se hrou s Fipíkem je zpracovaný v souladu s RVP ZV. Doplňuje učebnici Český jazyk 5 (s Fipíkem), edice Čtení s porozuměním.

Učivo se obvykle vyvozuje z motivačního textu vycházejícího z krásné literatury.Doplňují ho otázky na porozumění přečtenému textu.

Žáci jsou činnostní formou výuky motivováni k dosažení potřebných znalostí a vědomostí. K tom...

[...více]
55-65 55-60 Český jazyk 5 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 55-65
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Počet stran: 159
 • Cena: 164 Kč
Odkaz na distribuci

Čítanka je součástí nové edice Čtení s porozuměním a rozšiřuje řadu učebnic zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti. Učebnice odpovídá pojetí a cílům RVP ZV.

Hlavním cílem
je dále v dětech prohlubovat zájem o literaturu a nenásilnou formou je poutavými články a zábavnými úkoly motivovat k četbě.

Každá literární ukázka je doplněna otázkami a úkoly směřujícími k rozvoji čt...
[...více]
Čtení nás baví 4
 • Objednávkové číslo: 55-70
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 64
 • Cena: 99 Kč
Odkaz na distribuci
Pracovní sešit Čtení nás baví 5 je moderní výukový materiál, plný zajímavých úkolů a obrázků, zpracovaný podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti spolu s rozvojem klíčových kompetencí dětí, zejména pak kompetence k učení a kompetence k řešení problémů.
Pracovní sešit doplňuje Čítanku pro 5. ročník z edice Čten...
[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 55-55
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 84
 • Cena: 219 Kč
Odkaz na distribuci


Metodický průvodce k učebnici a pracovnímu sešitu českého jazyka 5. ročníku základní školy nakladatelství Nová škola - DUHA. Naším záměrem bylo dodržet cíle vzdělávacího programu Základní škola a očekávané výstupy Rámcově vzdělávacího programu.

U cvičení z učebnice s pracovního sešitu naleznete správná řešení. Jsou zde navrženy činnosti v rámci mezipředmětových vztahů.

V me...

[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu