Čtení nás baví 5 (čtenářské dovednosti)

Čtení nás baví 4
 • Objednávkové číslo: 55-70
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 64
 • Cena: 99 Kč
Odkaz na distribuci
Pracovní sešit Čtení nás baví 5 je moderní výukový materiál, plný zajímavých úkolů a obrázků, zpracovaný podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti spolu s rozvojem klíčových kompetencí dětí, zejména pak kompetence k učení a kompetence k řešení problémů.
Pracovní sešit doplňuje Čítanku pro 5. ročník z edice Čtení s porozuměním a jeho velkou předností je, že může být používán i k jiným čítankám nebo samostatně.
 • Úkoly a další činnosti vycházejí z literárních ukázek, které najdete přímo v pracovním sešitu.
 • Pracovní sešit je vhodný pro všechny žáky, včetně dětí s SPU, nebo naopak i pro děti mimořádně nadané. Najdete zde jednoduchá i složitější cvičení.
 • Část stran pracovního sešitu je věnována další práci s ukázkami, které děti znají z čítanky. Toto poznáte jednoduše – pokud je text z čítanky, naleznete pod ním odkaz na příslušnou stranu v čítance. Práce s již známým textem je tak pro děti jednodušší, lépe ji zvládnou i děti s SPU a mohou tak zažít úspěch.
 • Část pracovního sešitu obsahuje literární ukázky z dalších knih pro děti a s nimi spojená cvičení. Známé texty z čítanky a ukázky z dalších knih jsou řazeny střídavě.
 • Cvičení v pracovním sešitě jsou různě obtížná a mají různou didaktickou funkci, tak jako v předchozích pracovních sešitech z řady Čtení nás baví.
 • V PS pro 5. ročník jsme se však také zaměřili na možnost využívat náš pracovní sešit k přípravě dětí k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. Formulace zadávání úkolů a typy cvičení vycházejí z didaktických testů z českého jazyka. Děti se tak přirozeně učí tato zadání správně chápat a úkoly řešit.
 • Důraz je kladen nejen na cvičení zaměřená na ověření porozumění obsahu textu, ale také na cvičení určená k rozvoji vlastní tvořivosti a samostatného myšlení. Nezapomínáme ani na mezipředmětové vztahy a průřezová témata. Pracovní sešit zohledňuje věk a možnosti dětí. Záleží tedy na výběru vhodného cvičení podle možností jednotlivých dětí.
 • Cvičení jsou pestrá, učí děti pracovat s textem, rozvíjejí jejich myšlení a obohacují slovní zásobu.
 • Cílem pracovního sešitu je podněcovat u dětí zájem o čtení a literaturu a prostřednictvím rozvoje čtenářské gramotnosti podporovat zájem o celoživotní učení.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu