Domů > Český jazyk 4. třída
- - -
 • Objednávkové číslo: 4-50
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Cena: 99 Kč
Odkaz na distribuci

Učivo gramatiky je přehledně podáno, důraz se klade na cyklické opakování. Gramatické a stylistické úkoly často vycházejí z úryvků krásné literatury. Průvodcem textu je postava vodníka. Na konci každé kapitoly je zařazeno opakování se soutěží o vodníkovy ceny, k zápisu získaných bodů slouží vložený diplom.

Původní učebnice byla upravena v souladu s RVP ZV z roku 2021.
Rozšířena byla zejmén...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 4-71
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Cena: 164 Kč
Odkaz na distribuci

Zahrnuje humorné a poutavé články (Pekelná třída, Mikulášovy patálie, Harry Potter...). Důraz se klade na mezipředmětové vztahy (zařazena je řada textů spojených s našimi dějinami). Doplněno o otázky k textu a soutěží s názvem „Cesta na ostrov čtenářů“ (vložená karta).


... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 4-55
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A5
 • Cena: 41 Kč
Odkaz na distribuci

Sešit vhodný pro počátky výuky daného pravopisného jevu. Pravopis podstatných jmen se postupně probírá podle rodů, v závěru jsou zařazena opakovací cvičení, souhrnné diktáty a klíč s řešením.


... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 4-51
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A5
 • Cena: 39 Kč
Odkaz na distribuci

Napomáhá k procvičení základního učiva mluvnice ve 4. třídě i k opakování ve vyšších ročnících. Na množství nových příkladů se důkladně prozkouší tato nesnadná kapitola českého pravopisu. Pro snazší kontrolu obsahuje klíč s řešením.

... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 4-52
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A5
 • Cena: 39 Kč
Odkaz na distribuci

Stejně jako předchozí pracovní sešit přináší množství vhodných úkolů s klíčem k procvičení tohoto úseku gramatiky. Oba sešity obsahují kartu s přehledem skloňování jednotlivých vzorů.

... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 4-53
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A5
 • Cena: 39 Kč
Odkaz na distribuci

Na mnoha příkladech je vysvětlena a procvičena jedna z nejnáročnějších kapitol českého jazyka. Zahrnuje cvičení k podmětům jednotlivých rodů, pro podmět několikanásobný, nevyjádřený i všeobecný. K ověření slouží klíč v závěru pracovního sešitu.

... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu