ČESKÝ JAZYK 4

- - -
  • Objednávkové číslo: 4-50
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: B5
  • Cena: 99 Kč
Odkaz na distribuci

Učivo gramatiky je přehledně podáno, důraz se klade na cyklické opakování. Gramatické a stylistické úkoly často vycházejí z úryvků krásné literatury. Průvodcem textu je postava vodníka. Na konci každé kapitoly je zařazeno opakování se soutěží o vodníkovy ceny, k zápisu získaných bodů slouží vložený diplom.

Původní učebnice byla upravena v souladu s RVP ZV z roku 2021.
Rozšířena byla zejména o učivo a úkoly ke kompetencím:
• komunikativní (s. 62–63 a průběžně v celém textu)
• digitální (s. 114–115)
Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu