Zeměpis 8 - 1. díl Evropa, pracovní sešit, Čtení s porozuměním

  • Objednávkové číslo: 88-46
  • Předmět: Zeměpis
  • Formát: A4
  • Počet stran: 36
  • Cena: 66 Kč
Odkaz na distribuci

Tento pracovní sešit je vytvořen v souladu s moderními trendy výuky zeměpisu a představuje celek s učebnicí zeměpisu pro 8. ročník základní školy. Pracovní sešit je součástí řady pracovních sešitů k učebnicím našeho nakladatelství pro 2. stupeň základní školy.

Pracovní sešit obsahuje úkoly na procvičování a uplatňování probraného učiva z učebnice. Důraz je kladen na vizuální stránku pracovního sešitu. Názorné fotografie, obrázky a schémata slouží k lepšímu pochopení učiva.

V úvodu každé kapitoly je cvičení s vynechanými slovy, které po doplnění slouží jako zápis pro žáka. Je zde shrnuto základní učivo dané kapitoly.

Součástí pracovního sešitu jsou i cyklická opakování na konci každých dvou větších kapitol a podrobné závěrečné opakování.Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu