Zeměpis 6 - Planeta Země, Čtení s porozuměním

  • Objednávkové číslo: 66-45
  • Předmět: Zeměpis
  • Formát: A4
  • Počet stran: 123
  • Cena: 186 Kč
Odkaz na distribuci

Učebnice zeměpisu pro 6. ročník je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky zeměpisu. Důraz je kladen na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy. Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně. Hlavní učební text je psán přehledně a jednoduše s ohledem na věk žáků.
Součástí učebnice jsou i ukázky krásné literatury a související otázky na porozumění textu. Každá větší kapitola je zakončena opakováním. Učebnice obsahuje mnoho názorných fotografií, obrázky a schémata. Díky nim žáci pochopí lépe učivo. Text doplňuje velké množství map, které pomáhají žákům orientovat se v reálném prostoru. Základní text je doplněn zajímavostmi, které jsou uvedeny po okrajích učebnice. V zajímavostech najdete i medailonky významných osobností ze světa vědy. Právě tyto zajímavosti, přehledné obrázky a mapy motivují žáky k učení.

Učebnici doplňuje interaktivní učebnice, která kromě cvičení obsahuje také videa a mapy.

ZDARMA ZÍSKÁTE INTERAKTIVNÍ UČEBNICI  NA 1 ROK PŘI OBJEDNÁVCE učebnice Zeměpis 6 pro celou třídu.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu