Zeměpis 6 - Planeta Země - pracovní sešit, Čtení s porozuměním

  • Objednávkové číslo: 66-46
  • Předmět: Zeměpis
  • Formát: A4
  • Počet stran: 47
  • Cena: 99 Kč
Odkaz na distribuci
Pracovní sešit Zeměpis pro 6. ročník základní školy je součástí řady pracovních sešitů k učebnicím našeho nakladatelství pro 2. stupeň základní školy.

Pracovní sešit obsahuje úkoly na procvičování a aplikování probraného učiva z učebnice. Důraz je kladen na vizuální stránku  pracovního sešitu. Názorné fotografie, obrázky a schémata slouží k lepšímu pochopení učiva.

V úvodu každé kapitoly je rámeček s vynechanými slovy k doplnění sloužící jako zápis pro žáka. Je zde shrnuto základní učivo dané kapitoly, zápis je možné využít namísto poznámek v pracovním sešitu. Součástí pracovního sešitu jsou i cyklická opakování na konci každých dvou větších kapitol a podrobné závěrečné opakování.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu