Metodický průvodce k učebnici Hudební výchova 3

- - -
  • Objednávkové číslo: 33-57
  • Předmět: Hudební výchova
  • Formát: PDF
  • Počet stran: 53
  • Cena: 0 Kč
Odkaz na distribuci

Metodický průvodce k učebnici Hudební výchova 3 obsahuje několik částí, ve kterých se snaží shrnout a popsat vše, co s výukou hudební výchovy souvisí. V nejobsáhlejší části (od strany 15) nabízí náměty na práci s dětmi v jednotlivých hodinách a dále rozvíjí úkoly a náměty z učebnice. V úvodu se metodický průvodce ale také zabývá charakteristikou vzdělávací oblasti, popisuje obsah, očekávané výstupy a učivo, obsahuje nabídku dechových a rytmických cvičení, ukazuje možnosti dramatické výchovy v rámci hudební výchovy.

Metodického průvodce lze zdarma stáhnout zde.Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu