Domů > matematika 7. třída
- - -

Učebnice je důsledně založena na vzdělávacím programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, postupně jsou zařazeny kapitoly: Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr, Přímá a nepřímá úměrnost, Procenta a úroky. Počítání z praxe. Výsledky příkladů jsou uvedeny v závěru. Nechybí ani vhodné náměty pro motivaci a činnostní učení.


Detail učebnice najdete
ZDE

 
Odkaz na distribuci


PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 7-10

CENA: 69 Kč

FORMÁT: B5

 
... [...více]
- - -

Zahrnuje kapitoly: Shodnost a středová souměrnost, Čtyřúhelníky, Hranoly... Učebnice je vhodná k opakovanému použití. 


Detail učebnice najdete
ZDE

 
Odkaz na distribuci


PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 7-20

CENA: 69 Kč

FORMÁT: B5

 
... [...více]
- - -

Matematické rozcvičky, počítání se zlomky, celými a racionálními čísly.


Detail učebnice najdete
ZDE

 
Odkaz na distribuci


UPRAVENÉ VYDÁNÍ

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 7-11

CENA: 32 Kč

FORMÁT: A5

 
... [...více]
- - -

Příklady a slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost, trojčlenku.


Detail učebnice najdete
ZDE

 
Odkaz na distribuci


PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 7-12

CENA: 35 Kč

FORMÁT: B5

 ... [...více]
- - -

Procvičuje učivo: čtyřúhelníky, hranoly, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků, povrchy a objemy těles, práce se sítěmi různých hranolů, ze kterých jsou potom odvozovány jejich povrchy a objemy.

Detail učebnice najdete
ZDE

 
Odkaz na distribuci


UPRAVENÉ VYDÁNÍ

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 7-13

CENA: 32 Kč

FORMÁT: A5

 
... [...více]
- - -
Sbírka příkladů a slovních úloh k procvičení veškerého aritmetického učiva 7. roč.

Odkaz na distribuci

UPRAVENÉ VYDÁNÍ

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 7-15

CENA: 32 Kč

FORMÁT: A5

... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu