Domů > matematika 7. třída
- - -
 • Objednávkové číslo: 7-10
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 84 Kč
Odkaz na distribuci


Učebnice je důsledně založena na vzdělávacím programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, postupně jsou zařazeny kapitoly: Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr, Přímá a nepřímá úměrnost, Procenta a úroky. Počítání z praxe. Výsledky příkladů jsou uvedeny v závěru. Nechybí ani vhodné náměty pro motivaci a činnostní učení.

... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 7-20
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 84 Kč
Odkaz na distribuci


Zahrnuje kapitoly: Shodnost a středová souměrnost, Čtyřúhelníky, Hranoly... Učebnice je vhodná k opakovanému použití. 

... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 7-11
 • Předmět: Matematika
 • Formát: A5
 • Cena: 39 Kč
Odkaz na distribuci


Matematické rozcvičky, počítání se zlomky, celými a racionálními čísly.

... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 7-12
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 42 Kč
Odkaz na distribuci


Příklady a slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost, trojčlenku.

... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 7-13
 • Předmět: Matematika
 • Formát: A5
 • Cena: 39 Kč
 
Odkaz na distribuci  

Procvičuje učivo: čtyřúhelníky, hranoly, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků, povrchy a objemy těles, práce se sítěmi různých hranolů, ze kterých jsou potom odvozovány jejich povrchy a objemy.

... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 7-15
 • Předmět: Matematika
 • Formát: A5
 • Cena: 39 Kč
Odkaz na distribuci

Sbírka příkladů a slovních úloh k procvičení veškerého aritmetického učiva 7. roč.
... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu