Domů > matematika 6. třída
- - -
 • Objednávkové číslo: 6-10
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 74 Kč
Odkaz na distribuci


Učebnice klade důraz na činnostní učení. Zahrnuje souhrnné opakování učiva 1. stupně a učivo předepsané osnovami vzděl. programu základní škola (rozšíření pojmu desetinná čísla, dělitelnost přirozených čísel...).


... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 6-20
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 74 Kč
Odkaz na distribuci


Přináší učivo učebních plánů vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, a to pojmy úhel, jeho velikost, osová souměrnost, trojúhelník, objem a povrch kvádru, krychle aj.


... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 6-11
 • Předmět: Matematika
 • Formát: A5
 • Cena: 35 Kč
Odkaz na distribuci


Matematické rozcvičky v oboru přirozených a desetinných čísel.


... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 6-12
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 38 Kč
Odkaz na distribuci


Početní příklady a slovní úlohy zábavnější formou procvičují a prohlubují učivo. Zaměřuje se na příklady spojené s pojmem dělitelnost (znaky dělitelnosti, určování násobků a dělitelů, prvočísla atd.) a desetinná čísla.


... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 6-13
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 38 Kč
 
Odkaz na distribuci  


Pracovní sešit zahrnuje geometrické úkoly k procvičení učiva z učebnice Geometrie 6, rýsování.... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 6-16
 • Předmět: Matematika
 • Formát: A5
 • Cena: 33 KčOdkaz na distribuci  


V pracovním sešitě pro bystré žáky se nachází úlohy ze soutěží, časopisů a matematických olympiád

... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu