Domů > matematika 6. třída
- - -

Učebnice klade důraz na činnostní učení. Zahrnuje souhrnné opakování učiva 1. stupně a učivo předepsané osnovami vzděl. programu základní škola (rozšíření pojmu desetinná čísla, dělitelnost přirozených čísel...).


Detail učebnice najdete
ZDE

 
Odkaz na distribuci

UPRAVENÉ VYDÁNÍ

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 6-10

CENA: 69 Kč

FORMÁT: B5

 ... [...více]
- - -

Přináší učivo učebních plánů vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, a to pojmy úhel, jeho velikost, osová souměrnost, trojúhelník, objem a povrch kvádru, krychle aj.


Detail učebnice najdete
ZDE

 
Odkaz na distribuciUPRAVENÉ VYDÁNÍ

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 6-20

CENA: 69 Kč

FORMÁT: B5

 
... [...více]
- - -

Matematické rozcvičky v oboru přirozených a desetinných čísel.


Detail učebnice najdete
ZDE

 
Odkaz na distribuciUPRAVENÉ VYDÁNÍ

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 6-11

CENA: 32 Kč

FORMÁT: A5

 
... [...více]
- - -

Početní příklady a slovní úlohy zábavnější formou procvičují a prohlubují učivo. Zaměřuje se na příklady spojené s pojmem dělitelnost (znaky dělitelnosti, určování násobků a dělitelů, prvočísla atd.) a desetinná čísla.


Detail učebnice najdete
ZDE

 
Odkaz na distribuciUPRAVENÉ VYDÁNÍ

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 6-12

CENA: 35 Kč

FORMÁT: B5

 
... [...více]
- - -

Pracovní sešit zahrnuje geometrické úkoly k procvičení učiva z učebnice Geometrie 6, rýsování.

Detail učebnice najdete
ZDE

 
Odkaz na distribuciPŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 6-13

CENA: 35 Kč

FORMÁT: A5

 
... [...více]
- - -

V pracovním sešitě pro bystré žáky se nachází úlohy ze soutěží, časopisů a matematických olympiád


Detail učebnice najdete
ZDE

 
Odkaz na distribuci


PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 6-16

CENA: 30 Kč

FORMÁT: A5

 

.


... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu