Domů > Matematika 5. třída - Nová řada
- - -
 • Objednávkové číslo: 5-05
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 68 Kč
Odkaz na distribuci


Učebnice se zapracovanými posledními úpravami RVP. Zpřehledňuje počítání v oboru přiroz. čísel a rozšiřuje ho do milionu i přes milion. Najdete v ní učivo zlomků i prvky finanční gramotnosti. Učebnice dává možnost samokontroly i sebehodnocení, využívá mezipředmětové vztahy. Slovní úlohy čerpající náměty ze života. Součásti učebnice je i učivo geometrie.

K učebnici MATEMATIKA 5, 1. DÍL patří pra...

[...více]

- - -
 • Objednávkové číslo: 5-07
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 59 Kč
Odkaz na distribuci


Pozornost je věnována pamětnému i písemnému počítání s velkými čísly, které je motivované vesmírem. Pracovní sešit obsahuje úlohy k procvičení úsudků. Témata úloh se týkají životních situací, které jsou žákům blízké a mohou je obměňovat. Z geometrie je procvičováno rýsování podle popisu a popis narýsovaných obrázků i obvod a obsah čtverce a obdélníku.

K pracovnímu sešitu UŽITEČNÉ POČÍTÁNÍ, 1....

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 5-05
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 68 Kč
Odkaz na distribuci

Učebnice se zapracovanými posledními úpravami RVP. Najdete zde učivo zlomků, desetinných čísel i úlohy zaměřené na finanční gramotnost. K zvládnutí nového učiva pomáhá obrázkový materiál i číselné oys, pomocí kterých žáci snadno desetinná čísla porovnávají i zaokrouhlují. Učebnicí prolínají cvičení pro samokontrolu a sebehodnocení. Průběžně je do učebnice zařazeno učivo geometrie.


K učebnici ...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 5-08
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 59 Kč
Odkaz na distribuci

Pozornost je věnována pamětnému i písemnému počítání s desetinnými čísly. Žáci se učí úsudkům s desetinnými čísly. Žáci jsou vedeni k úvahám nad financemi. Průběžně jsou zařazeny testy, kde nechybí zlomky ani desetinná čísla. V geo­metrii se procvičuje probrané učivo, počítají se obvody a obsahy čtverců a obdélníků, rýsují se i trojúhelníky.

K pracovnímu sešitu UŽITEČNÉ POČÍTÁNÍ, 2. DÍL patří...

[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu