Domů > Matematika 2. třída - Nová řada
 • Objednávkové číslo: 2-05
 • Předmět: Matematika
 • Formát: A4
 • Cena: 75 Kč
Odkaz na distribuci


Učebnice Matematika 2 vychází v novém, moderním zpracování. Je připravena pro snadnou a zajímavou výuku matematiky. Plynule přechází k počítání do dvaceti s přechodem přes desítku. Ilustrace podněcují žáky k provádění správných početních výkonů a k vymýšlení dalších příkladů a slovních úloh.

Tématicky zaměřené obrázky vybízejí děti ke komunikaci a navozují podnětnou atmosféru, která usnadňuj...
[...více]
 • Objednávkové číslo: 2-07
 • Předmět: Matematika
 • Formát: A4
 • Cena: 59 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní sešit je vytvořen k 1. dílu učebnice M2. Obsahuje soubory příkladů k procvičování nového učiva. Při něm se žáci setkávají s Jasněnkou, jejím kamarádem dráčkem a vrabčákem Frnkem. Postavičky je lákají ke hraní s kolečky a penězi. Ukazují dětem, jak jednoduše zapisovat slovní úlohy, jak k nim provádět nákresy, učí je mezi sebou komunikovat.
Předkládají jim úkoly k sebehodnocení a poz...
[...více]
 • Objednávkové číslo: 2-06
 • Předmět: Matematika
 • Formát: A4
 • Cena: 84 Kč
Odkaz na distribuci

Učebnice Matematika 2 vychází v novém, moderním zpracování. Je v barevném provedení připravena pro snadnou a zajímavou výuku matematiky. V 2. dílu M2 je početní obor rozšířen do 100. Žáci se v rozšířeném oboru učí sčítat a odčítat, při procvičování vyžívat předcházející učivo, řešit slovní úlohy. Podnětné ilustrace je inspirují k vymýšlení obměn. Pozornost je v učebnici věnována analogii s poč...
[...více]
 • Objednávkové číslo: 2-08
 • Předmět: Matematika
 • Formát: A4
 • Cena: 59 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní sešit k 2. dílu učebnice obsahuje obrazový materiál, cvičení a schémata. Hravým způsobem různými formami je procvičováno počítání do 100 i násobilka. Žáky povzbuzují kamarádi z 1. dílu Veselého počítání a nápaditý Matematikosaurus. Pracovní sešit předkládá řadu námětů pro obchodování. K tomu je připravena pomůcka Karta barevných mincí.

Pracovní sešit ŽIVÉ POČÍTÁNÍ 2. DÍL. patří k uč...

[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu