Domů > Matematika 1. třída - Nová řada
 • Objednávkové číslo: 1-05
 • Předmět: Matematika
 • Formát: A4
 • Cena: 75 Kč
Odkaz na distribuci


První díl učebnice
matematiky a Živého počítání je určen pro období září až prosinec.
Učebnice je koncipována tak, aby žáci vnímali matematiku jako snadný a zajímavý předmět.
Žáci se do prosince naučí počítat do 6, budou v tomto oboru sčítat i odčítat a budou vymýšlet slovní úlohy.

Učebnice i pracovní sešit jsou barevné.

K učebnici MATEMATIKA 1, 1. DÍL patří pracovní sešit ŽIVÉ POČÍTÁNÍ 1. DÍL...

[...více]

 • Objednávkové číslo: 1-07
 • Předmět: Matematika
 • Formát: A4
 • Cena: 59 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní sešit k 1. dílu učebnice Matematika 1. Obsahuje přípravná početní cvičení, množství hravých cvičení podporujících vytváření číselných představ. Důraz je kladen na motivaci a rozvoj komunikace při počítání.

Učebnice i pracovní sešit jsou barevné.

Pracovní sešit ŽIVÉ POČÍTÁNÍ 1. DÍL patří k učebnici MATEMATIKA 1, 1. DÍL.

... [...více]

 • Objednávkové číslo: 1-06
 • Předmět: Matematika
 • Formát: A4
 • Cena: 84 Kč
Odkaz na distribuci

Učebnice je připravena pro výuku matematiky v číselném oboru do 20. Učivo se nejprve na několika úlohách motivuje a připraví, potom se na úlohách řešených žáky procvičí. Úlohy vychází ze situací popisující děj, jehož jsou děti přímými účastníky. Při činnostech s počítanými předměty nebo jejich obrazy, dospívají žáci k novým poznatkům často sami.

K učebnici MATEMATIKA 1, 2. DÍL patří prac...

[...více]

 • Objednávkové číslo: 1-08
 • Předmět: Matematika
 • Formát: A4
 • Cena: 59 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní sešit k 2. dílu učebnice matematika 1. Obsahuje dostatečné množství obrazového materiálu, cvičení a schémat k procvičení počítání do 20. Cvičení jsou pevným základem pro návaznosti počítání s přechodem přes desítku.

Učebnice i pracovní sešit jsou barevné.

Pracovní sešit ŽIVÉ POČÍTÁNÍ 2. DÍL. patří k učebnici MATEMATIKA 1, 2. DÍL.


... [...více]

- - -

 • Objednávkové číslo: 1-09
 • Předmět: Matematika
 • Formát: A4
 • Cena: 154 Kč
Odkaz na distribuci

Předkládá detailní praktické rady a náměty jak vyučovat matematiku, aby ji většina žáků přijímala jako předmět snadný a zajímavý.

Učebnice i pracovní sešit jsou barevné.

Článek: Psychologie učení.... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu