Domů > Informatika
  • Objednávkové číslo: 44-90
  • Předmět: Informatika
  • Formát: A4
  • Počet stran: 63
  • Cena: 129 Kč
Odkaz na distribuci

Učebnice Informatika pro 4. ročník ZŠ je zpracována tak, aby odpovídala modelovému školnímu vzdělávacímu programu a pokrývá všechny navržené a očekávané výstupy RVP ZV pro informatiku.

Učebnice obsahuje témata: digitální technologie, práce ve sdíleném prostředí a úvod do kódování a šifrování dat a informací.

V učebnici je kladen důraz na názornost a rozvíjení logi...

[...více]
  • Objednávkové číslo: 55-90
  • Předmět: Informatika
  • Formát: A4
  • Počet stran: 64
  • Cena: 129 Kč
Odkaz na distribuci
Informatika 5 - pracovní učebnici určenou pro 5. ročník. Doplněna je připravenými projekty pro práci v programovacích prostředí Scratch.
... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu