Čtení nás baví 3 (čtenářské dovednosti)

Čtení nás baví 3
 • Objednávkové číslo: 33-70
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 68
 • Cena: 90 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní sešit Čtení nás baví je moderní výukový materiál plný zajímavých úkolů a obrázků, zpracovaný podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků.

Pracovní sešit doplňuje Čítanku pro 3. ročník z edice Čtení s porozuměním, ale může být používán i k jiným čítankám nebo samostatně bez čítanek.
 • Úkoly a další činnosti vycházejí z literárních ukázek, které najdete přímo v pracovním sešitu.
 • Pracovní sešit je vhodný pro všechny žáky, včetně dětí s SPU, nebo naopak i pro děti mimořádně nadané. Najdete zde jednoduchá i složitější cvičení.
 • Sudá strana (oranžová barva) je vždy věnována další práci s ukázkami, které žáci znají z Čítanky 3 (edice Čtení s porozuměním). Zde jsou úkoly voleny tak, aby je zvládli i žáci s SPU a mohli tak zažít úspěch (odkazy na příslušný text v Čítance 3 najdete vlevo dole po ukázkou). Lichá strana (zelená barva) obsahuje nové ukázky z knih zahrnutých v čítance nebo ukázky z další dětské literatury. K nim jsou připraveny rozvíjející a složitější úkoly.
 • Cvičení v PS jsou tedy různě obtížná a mají různou didaktickou funkci. Najdete zde například úkoly zaměřené na formální stránku textu, které opakovaným čtením vedou ke zdokonalení techniky čtení, např. vyhledávání slov a slovních spojení, vyhledávání rýmů nebo přiřazování vhodného obrázku.
 • Důležitá jsou cvičení zaměřená na ověření porozumění textu, dále pak cvičení na rozvoj vlastní tvořivosti a samostatného myšlení.
 • Zařazená jsou i cvičení zaměřená na čtení psacího písma.
 • Cvičení jsou pestrá a hravá, učí žáky pracovat s textem, rozvíjejí jejich myšlení a obohacují slovní zásobu.

Cílem publikace je podněcovat u dětí zájem o čtení a literaturu a rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu