Chemie 9 - Úvod do organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, Čtení s porozuměním

Chemie 9, pracovní seěity
  • Objednávkové číslo: 99-81
  • Předmět: Chemie
  • Formát: A4
  • Počet stran: 32
  • Cena: 99 Kč
Odkaz na distribuci

Tento pracovní sešit je vytvořen v souladu s moderními trendy výuky chemie a tvoří celek s učebnicí chemie pro 8. ročník základní školy. Pracovní sešit je součástí řady pracovních sešitů k učebnicím našeho nakladatelství pro 2. stupeň základní školy a tercie víceletého gymnázia.

Pracovní sešit obsahuje úkoly na procvičování a aplikování probraného učiva z učebnice. Důraz je kladen na jasné a přehledné vysvětlení a důkladné procvičení učiva tak, aby ho žáci lépe chápali a získané vědomosti si zapamatovali. K tomu také slouží názorné fotografie, obrázky a schémata. Pracovní sešit je plný cvičení, které aplikují učivo chemie na věci, které znají děti z běžného života. Atraktivní vizuální zpracování pracovního sešitu slouží ke zvýšení zábavnosti vyučování chemie.

V úvodu každé kapitoly je rámeček s vynechanými pojmy k doplnění, který slouží jako zápis pro žáka. Je zde shrnuto základní učivo dané kapitoly – zápis je možné využít namísto poznámek v pracovním sešitu.

Součástí pracovního sešitu jsou i cyklická opakování vždy po několika kapitolách a podrobné závěrečné opakování.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu