Domů > Český jazyk 5. třída
- - - PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 5-50

CENA: 89 Kč

FORMÁT: B5


Vyváženě je začleněna část pravopisná i slohové úkoly s důrazem na rozvoj bohatého stylistického vyjadřování. Zpracována stejně přehledně jako oblíbený pracovní sešit Dokážeš psát bez chyb.

Odkaz na distribuci
... [...více]
- - - PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 5-71

CENA: 139 Kč

FORMÁT: B5


Pokračuje v koncepci čítanek. Texty tematicky prolínají s učivem vlastivědy a přírodovědy. K další četbě žáky motivuje hra „Cesta na planetu čtenářů“. Pevná vazba, 188 stran.

Odkaz na distribuci
... [...více]
- - - PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 5-60

CENA: 44 Kč

FORMÁT: B5


Je zaměřen na důkladné procvičení jednotlivých kapitol z učebnice, doplňuje ji řadou zábavných i klasických pravopisných cvičení a diktátů. Je koncipován pro 1. pololetí. Doplněno klíčem s řešením.

Odkaz na distribuci
... [...více]
- - - PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 5-61

CENA: 44 Kč

FORMÁT: B5


Řada zábavných cvičení a diktátů pro 2. pololetí.

Odkaz na distribuci
... [...více]
- - - PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 5-52

CENA: 32 Kč

FORMÁT: A5


Přehled učiva 5. ročníku v tabulkách se základními cvičeními a klíčem s řešením.

Odkaz na distribuci
... [...více]
- - - PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 5-51

CENA: 32 Kč

FORMÁT: A5


Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení. Doplněno klíčem.

Odkaz na distribuci
... [...více]
- - - PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 5-53

CENA: 32 Kč

FORMÁT: B5


Přináší teorii, nácvik pravopisu obtížných předpon a předložek. Zařazeny jsou i dva kontrolní testy a klíč ke všem cvičením.

Odkaz na distribuci
... [...více]
- - - PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 5-54

CENA: 45 Kč

FORMÁT: B5


Mluvnická cvičení k upevnění a zopakování zejména pravopisného učiva jsou rozdělena chronologicky do 3 kapitol - učivo 3., 4. a 5. ročníku. Zastoupena jsou cvičení doplňovací, obměňovací, diktáty, tajenky, čtyřsměrky. Rozsah 88 stran, doplněno klíčem s řešením.

Odkaz na distribuci
... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu