Domů > Český jazyk 3. třída

- - -
 • Objednávkové číslo: 3-50
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Cena: 99 Kč
Odkaz na distribuci

Učebnici byla v březnu 2021 prodloužena schvalovací doložka MŠMT. V souvislosti s tím byla aktualizována a zjednodušena pro potřeby současných dětí. Zjednodušeno bylo zejména gramatické učivo, rozšířena byla slohová část a úkoly podporující čtenářskou gramotnost. Doplněny byly zejména očekávané výstupy:
a) vede správně dialog a telefonický rozhovor,
b) využívání digitální technologie při ...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 3-71
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Cena: 153 Kč
Odkaz na distribuci

Vypracována obdobně jako Čítanka 2. Obsahuje krátké a humorné příběhy, pohádky a básničky doplněné otázkami k textu.
... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 3-60
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Cena: 77 Kč
Odkaz na distribuci
 
... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 3-72
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A5
 • Cena: 26 Kč
Odkaz na distribuci

Aktivně upevňuje znalost psaní pomocí hádanek, doplňování veršů, oprav chybného textu a úkolů propojených s učivem prvouky.
... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 3-73
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A5
 • Cena: 26 Kč
Odkaz na distribuci

Zpracováno obdobným způsobem jako 1. díl.

Aktivně upevňuje znalost psaní pomocí hádanek, doplňování veršů, oprav chybného textu a úkolů propojených s učivem prvouky.
... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 3-53
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Cena: 54 Kč
Odkaz na distribuci

Cvičení vycházejí z moderních tendencí vývoje našeho školství – náročné učivo se procvičuje v zábavných úkolech, tajenkách, osmisměrkách, přesmyčkách, vykreslovacích obrázcích apod. Zapojení různých myšlenkových postupů zdokonaluje upevnění jednotlivých řad.
... [...více]
- - -
  • Objednávkové číslo: 3-54
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: B5
  • Cena: 54 Kč
  Odkaz na distribuci

  Pracovní sešit zpracovává učivo inovativním způsobem.

  Děti sešitem provází postavička myšáka Zbyška.

  Každému z vyjmenovaných slov je věnováno dostatek prostoru k jeho postupnému a důkladnému procvičení. Žáci se vyjmenovaným slovům učí na slovních spojení a příkladech, která znají ze svého každodenního života.

  Důraz se klade na propojování textu s ilustračním doprovodem, který upevňuj...

  [...více]
  - - -
  • Objednávkové číslo: 3-51
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: A5
  • Cena: 39 Kč
  Odkaz na distribuci

  Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Důraz se klade na postupné procvičování vyjmenovaných slov a slov od nich odvozených. Procvičování se zaměřuje na slovní spojení a užití naučeného pravopisu ve větách, které spolu významově souvisejí.  ... [...více]
  - - -
   Objednávkové číslo: 3-52
   Předmět: Český jazyk
   Formát: A5
   Cena: 39 Kč
   Odkaz na distribuci

   Charakteristika každého slovního druhu má  zajímavě vypracovanou formou (jednotlivé druhy slov jsou zařazovány do tabulek - domečků). Cvičení jsou hravá i klasicky pojednaná. Soubor zahrnuje příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití karet při hře.
   ... [...více]
   - - -
   Objednávkové číslo: 3-61
   Předmět: Český jazyk
   Formát: A5
   Cena: 36 Kč
   Odkaz na distribuci

   72 hádanek doplněných obrázky. Při řešení hádanek jsou žáci vedeni k zamyšlení se nad tím, který obrázek vyjadřuje řešení hádanky. Jedná se o velmi vhodný učební materiál k procvičení čtení s porozuměním. Nechybí ani hádanky, lidové pranostiky a popis některých lidových zvyků.
   ... [...více]

   Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu