Domů > Český jazyk 3. třída

- - - PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 3-50

CENA: 85 Kč

FORMÁT: B5

Tato učebnice vytváří celek s prac. sešity Český jazyk 3, Vyjmenovaná slova hravě a Slovní druhy. Teoretické poučky jsou doplněny o klasické i netradiční cvičení a motivačními prvky v podobě pohádkové tematiky a zábavných úkolů.

Detail učebnice najdete ZDE
Odkaz na distribuci
První díl učebnice matematiky a Živého počítání je určen pro období září až prosinec.
Učebnice je koncipována tak, aby žáci vnímali matematiku jak...

[...více]
- - - PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 3-71

CENA: 129 Kč

FORMÁT: B5Vypracována obdobně jako Čítanka 2. Obsahuje krátké a humorné příběhy, pohádky a básničky doplněné otázkami k textu. Pevná vazba, 174 stran.


Detail učebnice najdete ZDE
Odkaz na distribuci... [...více]
- - - PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 3-60

CENA: 45 Kč

FORMÁT: B5Přepracováno pro rozvoj tvořivosti žáků v hodinách českého jazyka. Přináší nově pojatá cvičení k důkladnému osvojení veškerého učiva z učebnice. Cvičení jsou připravena tak, aby žáci mohli věty s pravopisnými jevy obměňovat a sami vymýšlet další podobné věty a jsou často tematicky zaměřena na učivo probírané v ostatních předmětech
Součástí jsou i poutavé ilustrace k vymalování a klíč s řešením.

Odkaz na distribuciDetail učebnice najdete ZDE...

[...více]
- - - PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 3-72

CENA: 20 Kč

FORMÁT: A5Aktivně upevňuje znalost psaní pomocí hádanek, doplňování veršů, oprav chybného textu a úkolů propojených s učivem prvouky.


Odkaz na distribuci... [...více]
- - - PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 3-73

CENA: 20 Kč

FORMÁT: A5Zpracováno obdobným způsobem jako 1. díl.

Aktivně upevňuje znalost psaní pomocí hádanek, doplňování veršů, oprav chybného textu a úkolů propojených s učivem prvouky.


Odkaz na distribuci... [...více]
- - - PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 3-53

CENA: 45 Kč

FORMÁT: B5Cvičení vycházejí z moderních tendencí vývoje našeho školství – náročné učivo se procvičuje v zábavných úkolech, tajenkách, osmisměrkách, přesmyčkách, vykreslovacích obrázcích apod. Zapojení různých myšlenkových postupů zdokonaluje upevnění jednotlivých řad.


Odkaz na distribuci... [...více]
- - -
  PŮVODNÍ ŘADA

  OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 3-54

  CENA: 45 Kč

  FORMÁT: B5

  Nový pracovní sešit zpracovává učivo inovativním způsobem.

  Děti sešitem provází postavička myšáka Zbyška.

  Detail učebnice ZDE.


  Odkaz na distribuci  Každému z vyjmenovaných slov je věnováno dostatek prostoru k jeho postupnému a důkladnému procvičení. Žáci se vyjmenovaným slovům učí na slovních spojení a příkladech, která znají ze svého každodenního života.

  Důraz se klade na propojování textu s ilustračním doprovodem, který ...

  [...více]
  - - - PŮVODNÍ ŘADA

  OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 3-51

  CENA: 32 Kč

  FORMÁT: A5

  Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Důraz se klade na postupné procvičování vyjmenovaných slov a slov od nich odvozených. Procvičování se zaměřuje na slovní spojení a užití naučeného pravopisu ve větách, které spolu významově souvisejí.

  Odkaz na distribuci  ... [...více]
  - - - PŮVODNÍ ŘADA

  OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 3-52

  CENA: 32 Kč

  FORMÁT: A5

  Charakteristika každého slovního druhu má  zajímavě vypracovanou formou (jednotlivé druhy slov jsou zařazovány do tabulek - domečků). Cvičení jsou hravá i klasicky pojednaná. Soubor zahrnuje příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití karet při hře.

  Odkaz na distribuci  ... [...více]
  - - - PŮVODNÍ ŘADA

  OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 3-61

  CENA: 30 Kč

  FORMÁT: A5

  72 hádanek doplněných obrázky. Při řešení hádanek jsou žáci vedeni k zamyšlení se nad tím, který obrázek vyjadřuje řešení hádanky. Jedná se o velmi vhodný učební materiál k procvičení čtení s porozuměním. Nechybí ani hádanky, lidové pranostiky a popis některých lidových zvyků.


  Odkaz na distribuci  ... [...více]

  Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu