Zeměpis 8, 1. díl - Evropa, Čtení s porozuměním

  • Objednávkové číslo: 88-45
  • Předmět: Zeměpis
  • Formát: A4
  • Počet stran: 71
  • Cena: 99 Kč
Odkaz na distribuci

Učebnice je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky zeměpisu.

Důraz je kladen na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy.

Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně. Hlavní učební text je psán přehledně a jednoduše s ohledem na věk žáků. Každá větší kapitola je zakončena opakováním.

Učebnice obsahuje mnoho názorných fotografií, obrázky a schémata. Díky nim žáci pochopí lépe učivo. Text doplňuje velké množství map, které pomáhají žákům orientovat se v reálném prostoru.

Základní text je doplněn zajímavostmi, které jsou uvedeny po okrajích učebnice. Právě tyto zajímavosti, přehledné obrázky a mapy motivují žáky k učení.

V závěru učebnice je rejstřík a klíč s řešením opakovacích úkolů.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu